e-irsaliye1

Ticari faaliyetlerde bulunan şirketler için elektronik ortamda düzenlenen ve müşteriye ulaştırılan irsaliye, zaman ve maliyet açısından son derece avantajlıdır. Ancak e-İrsaliye için belirli yöntemler ve şartlar gerekir.

Nedir?

e-İrsaliye, bir malın taşınması ve sevki sürecinde kullanılması gereken irsaliye belgesinin elektronik ortamda hazırlanmış halidir. Kısaca kâğıt üzerinde hazırlanan irsaliyenin elektronik ortamda düzenlenmiş halidir. Kâğıt irsaliye ile e-İrsaliye’nin hukuki açıdan bir farkı yoktur. Aynı standartlara sahiptir. Kâğıt irsaliyeden farklı olarak malı taşıyan aracın plaka bilgileri ve şoförün kimlik bilgilerini içerir.

Ne Zaman ve Nasıl Düzenlenmelidir?

e-İrsaliye’nin malın fiili sevk işlemi olmadan önce düzenlemesi gerekir. GİB (Gelir İdare Başkanlığı) sistemi üzerinden alıcıya başarılı bir şekilde iletilmelidir. Başarılı bir şekilde iletilmeyen e-İrsaliye geçerli olmaz. Malın fiili sevki sırasında ise araç içinde e-İrsaliye çıktısının olması gerekir. Bu çıktıda ıslak imza ya da kaşenin olması mecburi değildir. e-İrsaliye düzenlenmeden sevki yapılan malların e-Fatura düzenlenmiş olması durumunda, e-İrsaliye de e-Faturanın belge numarasının olması mecburidir.

Kimler Kullanmalıdır?

GİB tarafından yayımlanan 509 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında zorunluluk halleri genişletildi. Bu tebliğe göre 01.07.2020 tarihi ile geçilmesi zorunlu durumlar:

 • GİB, inceleme veya inceleme çalışmaları neticesinde riskli ya da vergiye uyum düzeyi düşük olduğu tespit edilen mükellefleri veya mükellef gruplarını, faaliyet, sektör ve ciro tutarına bağlı olmaksızın e-İrsaliye uygulamasına geçmeye zorunlu tutar. Uygulamaya geçiş yaparken Başkanlık tarafından yazılı bildirim yapılır ve geçiş hazırlıkları için en az 3 ay müddet verilir.
 • e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya takip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 25 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin 01.07.2020 tarihi itibarıyla e-İrsaliye uygulamasına geçmesi zorunlu hale gelmiştir.
 • Enerji Piyasası Denetleme Kurumu’na kaydı bulunan işletmelerin, şeker ve benzeri ürünlerin imalini gerçekleştiren mükelleflerin, maden üretim faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişi mükelleflerinin, demir-çelik imali, ithali veya ihracı faaliyetinde bulunan mükelleflerin, gübre takip sistemine kaydı olan kullanıcıların, sebze-meyve tüccarlarının e-İrsaliye uygulamasına geçmeleri zorunlu hale gelmiştir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

e-irsaliye nedir

Nasıl Başvurulur?

GİB portal

Mükellefler https://portal.efatura.gov.tr/efatura/egiris.jsp adresinden portala giriş yapar. Araçlar/Kullanıcı Bilgileri alanından Kullanıcı Bilgileri kısmındaki “e-irsaliye kullanmak istiyorum” butonuna tıklayarak kullanmaya başlayabilir.

Entegrasyon

e-Fatura’yı entegrasyon yöntemi ile kullanan mükellefler e-İrsaliye’ye dahil olmak için Başkanlık’a hitaben bir dilekçe ve test tanım formu ile başvuru yapılabilir. Belgeler Başkanlık’a ulaştıktan sonra www.efatura.gov.tr adresinde yer alan test planına uygun olarak e-irsaliye testlerini başarı ile tamamlayanlara e-irsaliye kullanma izni verilecektir.

Özel Entegratör

e-Fatura’yı özel entegrasyon ile kullanan mükellefler, Başkanlıktan e-İrsaliye özel entegratörlük izni alan özel entegratörlerden birisi ile anlaşmak suretiyle kullanabilirler. Kullanıcıların hesapları özel entegratörler tarafından elektronik ortamda tanımlanacak Başkanlıktan e-irsaliye özel entegrasyon izni alan kurumlar www.efatura.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.

Avantajları Nelerdir?

 • e-İrsaliyeler elektronik ortamda hazırlandıkları için zamandan tasarruf sağlar.

 • Sevk süreçlerinizi hızlandırır ve pratik hale getirerek verimliliğini artırır.

 • Dijital ortamda 10 yıl boyunca saklanır.

 • Doğa dostudur. Kâğıt kullanımını azaltır.

 • Elektronik ortamda saklandığından dolayı kaybolma riski yoktur.

 • Baskı, kargo gibi süreçleri oradan kaldırarak vakitten ve nakitten tasarruf sağlar.

 • e-İrsaliye alıcıya anında ulaşır. Kabul, iade, iptal gibi işlemlerde hızlı mutabakat sağlanır.

 • Her yerden kolay ve hızlı erişim sağlanır.

BirFatura'yı Siz de Kullanıp Deneyebilirsiniz.

Logo

Arge-Merkezi: Üniversiteler Mh. Bilkent Cyberpark Tepebinası No: 413 Çankaya/Ankara

Genel Merkez: Kızılcaşar Mh. 2714.Sk. No:16 Gölbaşı/Ankara

Tel: 0850 303 32 96

© Copyright 2016 – 2022