Bir Fatura İle Başlayın.

e-İrsaliye İptal Edilebilir mi?

e-İrsaliye İptal Edilebilir mi
Zaman zaman irsaliyede yer alan malların muhteviyatı ile teslimat sırasında olanlarla uyuşmazlıklar, eksiklikler görülebilir; ancak e-irsaliye iptali mi yoksa reddi mi yapılacağı mükellefler için büyük bir soru işareti. Öte yandan yanlışlık olan bir e-irsaliyenin reddi hem satıcı hem alıcı tarafın stok kontrolünü sağlıklı şekilde yürütülebilmesi adına önem verilmesi gereken noktalardan biridir. Bununla birlikte GİB’in belirlediği kurallara uyulduğu sürece e-irsaliye iptali GİB ve özel entegratör kullanıcıları için sorun değil. O halde okumaya devam ederek yanıtlarını öğrenebilirsiniz.

Tüm e-belge çeşitlerinin uygulama ve usullerinin yer aldığı Gelir İdaresi Başkanlığı 509 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu tebliğinde elektronik irsaliyelerin gönderici tarafından iptal edilemeyeceği bilgisi açıkça yazar. Hatta e-irsaliye yanıtı başlığı altında belirtilen hükümlere göre iki tarafın da elektronik irsaliye kullanıcısı olması durumunda alıcı, belgeyi düzenleyen firmaya yasal süre içerisinde kabul veya red yanıtı verebilir.

Bilindiği üzere alıcının e-irsaliye mükellefi olmadığı durumda da e-irsaliye kesilebilir. Bu nedenle e-irsaliye mükellefi olmayan e-irsaliye iptalini; -fiili sevk tarihi geçmemiş ise- yeni irsaliyeyi matbu olarak yeniden düzenleyerek yapabilir. Bununla birlikte e-irsaliyeyi reddetmek isteyen mükellef; teslim alınmayan malların miktarı ile nedenini belirterek kısmı kabul, kısmi red veya tamamen red yanıtı seçeneklerinden birini seçer. Muhteviyatın tamamı yanlış ise alıcı e-irsaliyeye bütünüyle red yanıtı vermelidir.

e-İrsaliyelerin aslında birer sevk irsaliyesi olması sebebiyle üzerinde belirtilen fiili sevk saati ile tarihi red sürecinde büyük önem taşır. Dolayısıyla alıcının verdiği red yanıtının geçerli olması, hatalı e-irsaliyedeki fiili sevk tarihinden önce verilmiş olmasına bağlıdır. Bu tarihten sonra e-irsaliyeye verilen red cevabı hükümsüz sayılırken göndericinin yeniden e-irsaliye düzenlemesi daha sağlıklı bir tercih olur.

e-İrsaliye İptali Süresi Ne Kadar?

Alıcının belgeye yanıt verme süresi yasal olarak 7 gün olsa da e-irsaliye red süresi, fiili sevk tarihinden sonra olamayacağı için tarafların birbiriyle iletişim halinde olarak zamanında hareket edebilmesi, süreçte büyük önem taşır. Ayrıca geçmiş tarihli, özellikle de fiili sevk tarihinden öncesine e-irsaliye düzenlemenin mümkün olmadığını hatırlatmakta fayda vardır.

e-İrsaliye Nasıl İptal Edilir?

İptal işlemleri için e-fatura ile e-arşivde olduğu gibi e-irsaliye iptal portalı bulunmaz. Mükellefler GİB ya da özel entegrasyon panellerinden hangisini kullanıyorsa onun üzerinden ilgili e-irsaliyenin üzerine gelerek red veya kabul seçeneğini işaretler. İptal edilen irsaliyeden sonra düzenlenen yenisinin açıklama kısmına, iptal edilen irsaliye numarasını yazmak ileriki zamanlarda büyük kolaylık sağlayabilir.

Dilerseniz aşağıdaki videoyu görüntüleyerek iptal süreçlerini Serbest Muhasebeci Mali Müşavirimiz Gizem Kesilmiş’in ağzından dinleyebilirsiniz:

BirFatura

BirFatura

Tüm pazaryerlerine entegre;
Hızlı, kolay ve güvenli faturalandırma sistemi!

Yazıyı paylaşın: