Gider Pusulası Nedir?

gider pusulası

GİDER PUSULASI

            Defter tutan işletmecilerin, defter tutmayan kişilerden aldıkları mal ve hizmet karşılığında düzenlenen ticari belgeye gider pusulası denmektedir. Yani işletmene, iş yeri olmayan, birinden ürün alacaksınız. İşletmesi olmayan bu satıcı, size fatura, fiş ya da makbuz veremez. Ödemeyi muhasebe kayıtlarına geçirerek alışverişi yasal kılmak için satıcı adına bir gider pusulası düzenlenir. Böylece, fatura hükmünde bir belgeniz olur. Ayrıca gider pusulasının tutulması ve düzenlenmesi zorunludur. Belgenin aslı satıcıya verilir, kopyası alıcıda kalır. Satıcı satış bedelini alırken, alıcı satış bedelini öder. Gider pusulası dip koçanlı ve seri numaralı bir belgedir. Gider pusulasına verilen zarar muhasebe suçudur.

Gider Pusulasını Kimler Düzenler?

Sayılı kazanç elde edenler;

 • Birinci sınıf tüccarlar,
 • İkinci sınıf tüccarlar,
 • Kazancı basit usulde tespit edilenler,
 • Defter tutmak mecburiyetinde olan,
  • Serbest meslek erbapları,
  • Çiftçiler gider pusulası düzenler.

Gider Pusulasının Düzenlendiği Durumlar Nelerdir?

Vergiden muaf esnafa;

 • Yaptırdıkları işler veya
 • Onlardan satın aldıkları emtia(satılacak mallar) içinde tanzim edip (sıralayarak)
 • İşi yapana veya
 • Emtiayı satana imza ettirecekleri gider pusulası vergiden muaf esnaf tarafından verilmiş fatura hükmündedir.
 • Bu belge birinci ve ikinci sınıf tüccarların,
  • Zati eşyalarını satan kimselerden satın aldıkları,
   • Altın,
   • Mücevher gibi kıymetli eşya için de tanzim edilir.

Gider Pusulasında Bulunması Gereken Bilgiler Nelerdir?

 1. İşin Mahiyeti
 2. Cinsi
 3. Adedi
 4. Fiyatı
 5. Tutarı
 6. Toplam Tutarı
 7. Tevkif edilen vergi oranı
 8. İşi yaptıran ile yapanın ad ve soyadları (tüzel kişiler için unvanları)
 9. Adresleri
 10. Vergi Dairesi ve hesap numarası
 11. Seri ve sıra numarası
 12. Düzenleme tarihi

Önemli: Bu 12 maddede sayılan bilgilerde eksiklik olduğu zaman ve iki nüsha düzenlenmeyen durumda gider pusulası hiç düzenlenmemiş sayılır.

Gider Pusulası Nasıl Temin Edilir?

Gider pusulasını temin etmek için öncelikle vergi dairesinden izin almak gerekmektedir. Tacir izin belgesi almak için vergi dairesine vergi levhasıyla başvurmalıdır. İzin belgesi aldıktan sonra ya noterden ya da Maliye Bakanlığı’ndan gider pusulası temin edilir.

 

Yazan: Elif SÜER

BirFatura

BirFatura

Tüm pazaryerlerine entegre;
Hızlı, kolay ve güvenli faturalandırma sistemi!

Yazıyı paylaşın:

Diğer Yazılarımız

Daha Fazla Bilgi Edinin

Trendyol’da Fatura Kesmek

Trendyol’da fatura kesmek platformda yer alan işletmeler için zorunlu tutulmuştur. Küçük ve orta ölçekteki işletmeler için fatura kesebiliyor olmak, müşterilerin satıcıya ve ürünlere olan güvenini

Devamını Okuyun »