Bir Fatura İle Başlayın.

SGK İşten Çıkış Bildirgesindeki Kodlar ve Önemi

SGK İşten Ayrılış Bildirgesi-SGK İşten Çıkış Kodları

SGK işten çıkış bildirgesi hazırlarken SGK işten çıkarma kodlarının ne kadar önemli olduğunu biliyor musunuz? İşletmenizde sigortalı çalıştırmak istediğiniz personelin işe başlaması kadar sona ermesi de doğal bir süreç. Ancak SGK işten ayrılış bildirgesinde yer alan personelin işten çıkma sebebi veya sizin çıkarma gerekçeniz hem işçinin hem de işyerinizin hakları açısından büyük önem taşıyor. Örneğin her bir neden, SGK işten çıkış kodları 48, 3, 22 gibi rakamlara karşılık geliyor.

Özellikle de çıkış gerekçesi, kıdem ve ihbar tazminatı ödemenizi gerektiriyorsa veya işçi İŞKUR’dan işssizlik maaşı almak istiyorsa çok dikkatli olmanız gerekiyor. Ayrıca SGK işten ayrılış bildirgesini, zamanında SGK’ya bildirmeniz de cezai yaptırımlarla karşılaşmamanız için kritik öneme sahip. O halde yazının devamında SGK işten çıkış bildirgesini nasıl hazırlayabileceğinize ek olarak SGK işten ayrılma kodlarının tam listesini ve kodların hangi aksiyonları almayı gerektirdiğini bulabilirsiniz.

Personeliniz ile yaptığınız iş sözleşmesi, iş hukukuna göre onlarca durum nedeniyle sizin veya işçiniz tarafından feshedilebilir. Şirket içi sorunların olası yargıya taşınma durumlarında ise, ilk olarak bildirgedeki kodlara bakılır. Öte yandan ayrılış kodları, her yıl yayınlanan genelgeler aracılığıyla SGK tarafından değiştirilebilir veya yenileri eklenir. Aşağıdaki tabloda bildirgede yer alan SGK işten çıkış kodları 2024 listesi ile anlamlarını, hangi kodların işçiye tazminat, işsizlik maaşı gibi ödemeler gerektirdiğini ayrıntılı görebilirsiniz:
sgk-isten-cikis-kodlari-listesi
sgk isten cikis kodlari listesi2
+ Alabilir *İhbar öneline uyulmaz ise işveren kazanır ** İhbar öneline uyulmaz ise işçi kazanır *** Askerlik sonrasında alınabilir (SMMM Gizem Kesilmiş’ten alınmıştır)
Yukarıdaki tabloya göre işletmenizi en çok ilgilendiren kıdem ve ihbar tazminatı nedir, kısa bir hatırlatma daha iyi anlamanıza yardımcı olabilir:

Kıdem Tazminatı Nedir?

Kıdem tazminatı, 4857 sayılı İş kanununa göre işçinin, bir işyerinden uygun sebepler ayrılması veya işine son verilmesi durumunda çalıştığı süre boyunca hak ettiği maddi tazminattır. Bu tutar, çalıştığı her yılın 30 ile çarpılmasından sonra sonucun son aldığı aylık brüt maaş ile çarpımına karşılık gelir. İşçinin kıdem tazminatı alabilmesi için iş akdini sonlandıran sebebin yasada belirtilen şartlara uygun olması gerekir. Dolayısıyla aşağıdaki işten ayrılış kodlarına karşılık gelen gerekçelerde, personel kıdem tazminatı hakkı kazanır:

 • İşverenin haklı sebep bildirmeden belirsiz süreli iş sözleşmesini feshetmesi (4)
 • Süresi belli iş sözleşmesinin sona ermesi (5)
 • Toptan ödeme ya da emeklilik (yaşlılık) nedeniyle (8)
 • Malulen emeklilik durumu (9)
 • Ölüm (10
 • Ölümün iş kazası nedeniyle olması (11)
 • Askerlik (12)
 • Kadın çalışanın evlenmesi (13)
 • Emeklilik için yaş şartı haricindeki diğer şartların yerine getirilmesi (14)
 • İşçilerin toplu olarak işten çıkarılması (15)
 • İşletmenin kapanması (17)
 • İşin sona ermesi (18)
 • Çalışanın zorunlu nedenlerle feshetmesi (23)
 • Çalışanın sağlık sebebiyle feshetmesi (24)
 • İşverenin iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırı davranışı nedeniyle işçinin ayrılması (25)
 • İşverenin tutukluluk ve zorunlu nedenlerle feshetmesi (27)
 • İşverenin sağlık sebebiyle feshi (28)
 • İşçinin grev ve lokavt, sendikalar ve borçlar kanunu kapsamında kendi kusur ya da isteği dışındaki feshi (31)
 • 4046 sayılı kanunun 21. maddesine istinaden işletmenin özelleştirilmesi nedeniyle iş akdinin sonlanması (32)
 • Basın iş sözleşmesinde gazetecinin feshetmesi (33)
 • İş niteliğinin değişmesi, işyerinin devri gibi sebeplerle ayrılma (34)
 • 6495 sayılı kanun çerçevesinde işçinin devlet memurluğuna geçmesi (35)
 • Kamu işçiliğine 696 sayılı KHK kapsamında geçilmemesi nedeniyle çıkış (40)

İhbar Tazminatı Nedir?

İhbar tazminatı, işçinin ve işverenin belirsiz süreli iş sözleşmesinin feshini gerekli yasal süre içerisinde bildirmeden sonlandırması nedeniyle ödemesi gereken tazminattır. İhbar tazminatı tutarı, kıdem ile benzerdir. Ancak burada ilgili ihbar süresi kaç ayı kapsıyorsa son ayın brüt maaşı ile çarpımıdır. Aşağıdaki hallerde ihbar tazminatı almak için hak doğar:
 • İşverenin belirsiz süreli iş sözleşmesini haklı sebep bildirmeden sonlandırması (4)
 • İşçilerin işine toplu olarak son verilmesi (15)
 • İşyerinin kapanması (17)
 • İşin sona ermesi (18)
 • İşçinin grev ve lokavt, sendikalar ve borçlar kanunu kapsamında kendi kusur ya da isteği dışındaki feshi (31)
 • 4046 sayılı kanunun 21. maddesine istinaden işletmenin özelleştirilmesi nedeniyle iş akdinin sonlanması (32)
 • İş niteliğinin değişmesi, işyerinin devri gibi sebeplerle ayrılma (34)
 • Kamu işçiliğine 696 sayılı KHK kapsamında geçilmemesi nedeniyle çıkış (40)

İŞKUR İşsizlik Maaşı Nedir, Kimler Alabilir?

4447 sayılı işsizlik sigortası kanunu gereği çalışanlar, çeşitli sebeplerle ayrıldıkları işyeri sonrasında belirli şartları taşıyorlarsa ve İŞKUR’a başvurmaları halinde belli süreler boyunca aylık ücret alabilirler. Bağlanan ücretin tutarı, çalışanın o güne kadarki sigorta prim günü sayısı gibi değişkenlere bağlıdır. Aylık bağlanabilmesi için ise öncelikle SGK işten çıkış belgesinde uygun kodların bulunması gerekir. Çalışanlar eğer uygun ise, iş akdi yapılırken işverenden ilgili kodlar ile sigorta çıkışlarının yapılmasını talep edebilir. Buna göre işsizlik maaşı alabilmesi için bu şartları taşıması ve sizin SGK işten ayrılış bildirgesinde aşağıdaki kodlardan birini seçmeniz gerekir:
 • İşverenin belirsiz süreli iş sözleşmesini haklı sebep bildirmeden sonlandırması (4)
 • Süresi belli iş sözleşmesinin sona ermesi (5)
  İşçilerin işine toplu olarak son verilmesi (15)
 • İşyerinin kapanması (17)
 • İşin sona ermesi (18)
 • Çalışanın zorunlu nedenlerle feshetmesi (23)
 • Çalışanın sağlık sebebiyle feshetmesi (24)
 • İşverenin iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırı davranışı nedeniyle işçinin ayrılması (25)
 • İşverenin tutukluluk ve zorunlu nedenlerle feshetmesi (27)
 • İşverenin sağlık sebebiyle feshi (28)
 • İşçinin grev ve lokavt, sendikalar ve borçlar kanunu kapsamında kendi kusur ya da isteği dışındaki feshi (31)
 • 4046 sayılı kanunun 21. maddesine istinaden işletmenin özelleştirilmesi nedeniyle iş akdinin sonlanması (32)
 • Basın iş sözleşmesinde gazetecinin feshetmesi (33)
 • İş niteliğinin değişmesi, işyerinin devri gibi sebeplerle ayrılma (34)
 • Kamu işçiliğine 696 sayılı KHK kapsamında geçilmemesi nedeniyle çıkış (40)

SGK İşten Çıkış Bildirgesi Nasıl Yapılır?

SGK işten çıkış bildirgesini, SGK işe giriş bildirgesi gibi e-Bildirge bilgileriniz ile e-SGK uygulamasına giriş yaparak kolaylıkla doldurup online olarak SGK’ya iletilmesini sağlayabilirsiniz. Bunun için e-SGK uygulamasına tıkladıktan sonra “İşveren” başlığı altındaki uygun işlemi seçmelisiniz. Sigorta çıkışını yapacağınız çalışan 4A ve 4C olmasına bağlı olarak işe giriş-çıkış bildirgesi yazan uygulamaya tıklayın. Ardından bildirgeyi doğru şekilde doldurmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

 1. İlk olarak işyerinizin e-Bildirge hesabına giriş yapın. Ardından sağ alt köşedeki “Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi” alanına tıklayın.
sgk isten cikis bildirgesi nasil verilir1

2. Bir sonraki ekranda “Sigortalı Kimlik No” alanına işten çıkarılacak kişinin TC kimlik numarasını yazın. “İşten Çıkış Tarihi” alanına ilgili tarihi ekleyip “İleri” tuşuna basarak formu ilerletin.

sgk isten cikis bildirgesi nasil verilir2

3. Formun bu kısmı en dikkatli olmanız gereken alandır. Bu nedenle “Meslek Adı”, “İşe Giriş” ve “İşten Çıkış” aylarının yanlarında belirtilen “Belge Türü” alanını, “Hak Edilen Prime Esas Kazanç”, “Gün sayısı”, “Ücret Yüzde Usulü Alıyor mu?”, “İşten ayrılış nedeni” alanlarını doğru ve eksiksiz doldurmaya özen göstermelisiniz.

sgk isten cikis bildirgesi nasil verilir3

4. “Belge Türü” alanına tıkladığınızda aşağıdaki gibi liste açılır. Burada genellikle listedeki diğer durumlar söz konusu değilse “ 1 Nolu Belge”, “Hizmet Akdi ile Tüm Sigorta Kollarına Tabi Çalışanlar” seçilmelidir. SGK işten çıkış bildirgesinde hak edilen ücret yanlış verilmesi durumunda işverene idari yaptırım cezası uygulanabilir iken işçinin hak ettiği kazançları daha az elde etmesine sebep olabilir.

sgk isten cikis bildirgesi nasil verilir4

5. Sonuncu adım ise formun doldurulmuş halini kontrol etmektir. Dikkatli inceleyerek eksik/yanlış varsa geri dönebilir, hepsi doğru ise en alttaki “Onayla” butonuna basarak SGK işten çıkış bildirgesinin SGK’ya gönderilmesini sağlayabilirsiniz.

sgk isten cikis bildirgesi nasil verilir5

SGK İşten Çıkış Bildirgesi Ne Zaman Verilir?

SGK işten çıkış bildirim süresi 10 gündür. Bu süreye resmi tatiller ve hafta sonları dahildir. Dolayısıyla işveren olarak en geç 10 gün içinde e-SGK yoluyla sigortalı çalışanın çıktığı doğru tarihi ve ayrılış nedenini bildirmelisiniz. 10 günden sonra gönderilmesi durumunda cezai işlem uygulanır.

SGK İşten Çıkış Kodu Düzeltme Cezası Ne Kadar?

10 günlük süre içerisinde hatalı kodu e-SGK üzerinden düzeltmeniz mümkündür. Ancak 10 günden sonraki değişiklikler için herhangi bir ceza uygulanmadığı gibi SGK’ya yazılı dilekçe ile başvurmanız gerekir.

SGK İşten Çıkış Bildirgesi Vermeme Cezası Ne Kadar?

1 Ekim 2008’den itibaren işveren tarafından verilmesi zorunlu işten çıkış bildirgesi yasal süre sınırının geçilerek verilmemesi durumunda işverene idari para cezası kesilebilir. Cezanın sınırı aylık asgari brüt ücret oranında olarak yıllık değişebilir.
BirFatura

BirFatura

Tüm pazaryerlerine entegre;
Hızlı, kolay ve güvenli faturalandırma sistemi!

Yazıyı paylaşın: