Bir Fatura İle Başlayın.

Şirketlerin Korkulu Rüyası: e-Fatura Cezaları

e-fatura cezası

Fatura maliyetlerini en aza indiren e-fatura cezaları ile ise işletmelerin bazen biraz başını ağrıtabilir. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 397 sıra numaralı Genel Tebliği ile 2010 yılında mükelleflerin hayatına giren e-faturaya dair maddi yaptırımlar aynı kanun çerçevesinde yıllık bazda güncellenip her yıl Resmi Gazete’de yayımlanarak tebliğ ediliyor. Ancak belli başlı birkaç noktaya dikkat ederek hiçbir e-fatura cezası ile karşılaşmamak da bir o kadar kolay.

Neleri uygulayıp hangilerinden kaçınmanız gerektiğini öğrendiğiniz takdirde bir önceki yılı minimum hasarla kapatıp yeni yıla kazançlı girebilirsiniz. Usulsüzlük ve özel usulsüzlükler kapsamına giren bu cezalar konusunda hem değerli BirFatura üyelerini hem de tüm vergi mükelleflerini haberdar etmek amacıyla mevzuatta yer alan bu tür durumlara değinmek istedik. Başucunuzda duracak hap bilgilerin her an elinizin altında bulunması için hemen sık kullanılanlar listenize ekleyin ve okumaya başlayın!

İşletme olarak bazen elektronik fatura ile alakalı faturalandırma süreçlerinde bazı yanlışlıklar yapmanız durumunda verilen hükümler özel usulsüzlük cezaları şeklinde nitelendirilir. Bunların en önemlilerinin ve sık yapılan hataların başında e-fatura yerine kağıt fatura düzenlenmesi, yani e-faturaya geçmiş bir mükellefin eskisi gibi normal faturaya devam etmesi gelir. e-fatura yerine e-arşiv kesilmesi entegrasyon yöntemi kullanmayanlarda daha sık görülür.

Bununla birlikte gerekli şartları sağladığı halde e-faturaya geçilmemesi, daha doğrusu GİB tarafından tanınan süre içerisinde başvuru yapılmaması da olasıdır. Ayrıca geç fatura kesmek ise 7 günlük süre aşılmış olmasına rağmen geriye dönük e-fatura kesildiğinde yaşanır. Ayrıca faturasız yapılan satışlar, alıcıya hiç e-fatura düzenlenmemesinin saptanmasıyla ortaya çıkar. Son olarak faturada olması gereken meblağdan farklı tutarlar gösterildiğinde de oldukça yüklü e-fatura cezaları yansıtılabilir. 

e-Fatura Cezası Ne Kadar?

VUK kanununa göre yapılan her usulsüzlük tutarı kaç adet belge için söz konusu ise o sayı ile çarpılarak belirlenir. Her yıl düzenli olarak güncellenerek tutarları artırılan e-fatura cezalarında mutlaka maksimum bir sınır vardır. Yeni yıla girmeden önce yayınlanmış bu yıla ait had ve tutarlara buradan ulaşabilirsiniz. Bu yılki acı gerçeklere dönmek gerekirse şöyledir:

e-Fatura Yerine Kağıt Fatura Kesmenin Cezası

397 numaralı VUK tebliği ile yapılan değişiklikle kağıt faturanın herhangi bir hükmünün kalmadığı ibaresi kaldırılıp elektronik faturaya geçmiş mükelleflerin e-fatura kullanan mükelleflere mutlaka dijital fatura düzenlemesi zorunlu tutulmuştur. Dolayısıyla e-fatura kesilmesi gerekirken kağıt fatura kesilirse VUK 353/I e-fatura cezası hükmü uygulanır. Buna göre 2022’de 1000 TL olan ceza tutarı 2023’te aynı takvim yılı içerisinde her belge başına en az 2200 TL iken, her belge çeşidine toplam 1.100.000 TL olacak şekilde güncellenmiştir.

Ancak burada fatura tutarı bu yılki ceza tutarından az ise 2200 TL baz alınır, eğer tutar bundan yüksek ise fatura tutarının %10 ‘una tekabül eden oldukça yüksek cezalar ile karşılaşabilirsiniz. Elektronik faturaya ek olarak diğer e-belge çeşitleri için de geçerlidir. e-Fatura mükellefine kağıt fatura kesildiği durumlarda, ilgili kağıt fatura KDV iadesi ve gider indiriminde kullanılmış ve kabul edilmiş ise bile cezai hüküm uygulanır.

e-Fatura Mükellefine e-Arşiv Fatura Kesilmesi Cezası

e-Fatura mükellefine e-arşiv fatura kesilmesi durumu, hiç belge düzenlememek veya kağıt fatura düzenlemek ile eşdeğer sayılır. Benzer şekilde VUK 353/I kapsamında belge başına kesilen e-fatura cezası tutarı aynıdır.

e-Faturaya Geçmeme Cezası

Elektronik faturaya tanınan süre içerisinde başvuru yapmamak ve geçmemek malesef ayrı ayrı hükümler çerçevesinde değerlendirilir. Başvuru yapılması istenen sürede başvurmayan mükellefler 353. maddenin 7. bendi kapsamında 2. derece usulsüzlük, süresinde geçiş yapmamasından dolayı 355. madde uyarınca özel usulsüzlük ve her ikisi için ayrı ayrı hükmü uygulanır.

e-Fatura 7 Günlük Süre Cezası

7 günlük süre aşıldıktan sonra kesilen her fatura hiç düzenlenmemiş gibi işlem görür. Dolayısıyla e-fatura geç düzenleme cezası VUK 353. maddeye tabidir ve her fatura için 2.200 TL e-fatura cezası kesilir. Yine aynı şekilde fatura tutarı kaç ise ceza değişiklik gösterebilir. Her belge çeşidine kesilecek maksimum hadlerden fazla olmaz. Aynı zamanda hiç e-fatura kesmeme cezası da aynı hüküm içerisinde değerlendirilir.

e-Fatura Ceza Sorgulama Nasıl Yapılır?

Bir vergi mükellefi olarak rutin şekilde işletmenize kesilmiş bir e-fatura cezası olup olmadığının kontrolünü sağlamak, olası gecikme zamlarını ödememek için oldukça önemlidir. Ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığı’nın e-dönüşüm kapsamında işletmelere sunduğu kolaylıklar sayesinde tarafınıza ait bir usulsüzlüğü görüntüleme ve ödeme kolaylığı da bulunur. İnteraktif Vergi Dairesi 7/24 açık olan online ödeme kolaylığı sunan bir sistemdir, şirket sahibi olarak buraya giriş yapıp varsa ödemelerinizi yapabilirsiniz.

e-Fatura cezası kapsamına girmeyen ancak karşılaşabileceğiniz diğer durumlar ise şöyledir:

Zorunlu olarak elektronik fatura kullanmak zorunda olan mükelleflerin VUK 167 sıra nolu tebliğ çerçevesinde perakende satış fişleri geçerli olmamaktadır. Ancak VUK 204 nolu tebliği ile bu duruma düzenleme yapılmıştır. Yani sadece ticari faaliyetlerinde, işyeri büro, kırtasiye ve temizlik giderlerinde yazar kasa fişi geçerli olabilir (bedeli fatura düzenleme sınırlarını belirleyen kanun çerçevesindeki tutarları aşmamak koşuluyla). Bununla birlikte e-faturaya geçmiş mükellef aynı işletme ihtiyaçları için e-faturaya kayıtlı bir mükelleften fatura düzenleme tutarlarının altında kalıyorsa fiş alabilir.

Kağıt faturadaki hükümlerle benzer olarak kullandığınız program veya portal üzerinden ilgili e-faturalar iptal edilerek, doğru numarayla yeniden kesilebilir. Ayrıca bağlı bulunan vergi dairesi müdürlüğüne dilekçe ile bildirim yapılması istenir.

VUK 215’e göre tüm belgelerde Türk para birimi kullanılır. Ancak Türk lirasındaki karşılığını göstermek suretiyle yabancı para birimine düzenlenebilir. Yurt dışına kesilen faturalarda TL cinsinden tutar göstermeye gerek yoktur.

Eğer her iki taraf da e-fatura kullanıcısı ise mutlaka e-fatura olmalıdır, ÖKC’lerden otomatik çıkan fişlere e-fatura düzenlenemeyeceği için ÖKC fişleri kabul edilebilir.

BirFatura

BirFatura

Tüm pazaryerlerine entegre;
Hızlı, kolay ve güvenli faturalandırma sistemi!

Yazıyı paylaşın: