Bir Fatura İle Başlayın.

Ticaret Siciline Tescil İşlemleri Kolaylaşıyor

Ticaret Siciline Tescil İşlemleri

Her şeyin hızla dijitalleşmeye devam ettiği ve edeceği çok açık. Gelir İdaresi Başkanlığı, değerli mükellefleri yormayarak elektronik ortama her gün bir gelişmeyi eklemeye devam ediyor. Yeniliklerden biri de artık ticaret sicili işlemlerinin artık çevrimiçi yapılabilmesi. Böylece ticaret siciline tescil edilmesi zorunlu işlemlerde, vergi dairesine fiziki bildirim yapmayı ortadan kalkmış oluyor. Önceden ticaret siciline tescil işlemleri hem ticaret odasına gitmek hem de oradan alınan dilekçeyi vergi dairesine iletmek gerekiyordu. Bu kolaylığın en güzel tarafı da, şirketinizdeki değişiklikleri oturduğunuz yerden yapabilmeniz ve sadece ilgili ticaret sicil müdürlüğünün web sitesinden online bildirim yapmak suretiyle zaman alan prosedürlerden kurtarıyor olması.

546 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Tebliği sayesinde izin verilen ticaret siciline tescil işlemleri ise; işe başlama, şube açılış/kapanış, merkez/şube adres değişikliği, tür (nevi) değişikliği, tasfiyeye giriş/tasfiyeden vazgeçme, tasfiye kapanış/işi bırakma ve unvan değişikliği bildirimleridir. Tür değişikliği de sadece sermaye şirketinin, kooperatif, komandit, kollektif şirket türlerine veya tersine dönüştüğü tür değişiklikleri ve devir işlemlerini kapsar ve MERSİS üzerinden kolaylıkla yapılabilir.

Ticaret siciline tescil nedir hatırlayacak olursak, bir tüzel kişiliğin ticari hayatına ilişkin bilgilerin kayıt altında tutulduğu birime eklenen değişikliklerin yetkili mercilerce onaylanıp resmileştirilmesidir. Şirketinizde yukarıdaki durumlardan biri gerçekleştiğinde vergi dairesine ve ticaret sicil müdürlüğüne gidip fiziki başvuru yapmanız gerekiyordu.

18 Ocak 2023’te Resmi Gazete’de yayınlanan 546 sıra numaralı VUK tebliği ile birlikte 1 Şubat 2023’ten itibaren bu bilgileri içeren değişiklikleri, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na elektronik ortamda iletebileceği için mükellefler bildirim yapmış sayılmış olmak ile birlikte sadece ticaret odasına başvurması yeterli olacak. Bu tarihten önceki değişikliklerde mükellefler vergi dairesine giderek bildirecek.

Böylece neredeyse tüm şirket türlerine büyük kolaylık sağlanmış oldu. Ticaret sicil müdürlüğüne online şekilde başvurabilecek mükellefler tebliğin EK 1 kısmında anlatılmıştır. Anonim, limited, komandit, kollektif ve merkezleri yurt dışında bulunan şirketlerin Türkiye’deki şubelerine ek olarak dernek-vakıflara ait iktisadi işletmeler ile 1581 sayılı Tarım Kredi kooperatifleri kapsamı dışında kurulan kooperatif şirketler tebliğin kapsadığı mükelleflerdir. Hatta tebliğ içerisinde EK 1 dışında kalan işlemler için de GİB’na, web sitesinde yapacağı duyuru ile mükelleflerin bildirim zorunluluğunu kaldırmaya yetki verdiği görülmektedir. Ancak burada aşağıda anlatılan bazı istisnaları mevcut:

  • Şube açılış-kapanış bildirimlerini banka şubesi olan anonim şirketler eskisi gibi yapmaya devam edecek.
  • Tüm mükellefler tasfiye giriş bilançosunu vergi dairesine bildirmeye devam edecek.
online ticaret sicili işlemleri

Ticaret Siciline Tescil İşlemi Nasıl Yapılır?

546 numaralı VUK tebliği sayesinde artık EK 1’de anlatılan mükellefler sadece bağlı oldukları ticaret odasının web sitesinden online olarak bu işlemleri bildirebilirler. MERSİS sisteminin kurulması sayesinde, yukarıdaki işlemleri MERSİS hesabınız üzerinden kolaylıkla yapabilirsiniz. MERSİS akyıt işlemleri için “MERSİS Kaydı Nasıl Yapılır?” başlıklı yazıyı inceleyebilirsiniz. Tebliğ kapsamında EK 1’de belirtilen tüzel kişilikler izin verilen işlemler için sicil müdürlüklerine yaptıkları tescil başvurularını ilettikten sonra geriye kalan işlemler ticaret sicili memurları vasıtasıyla gerçekleşir. Kendilerine iletilen tebliğe istinaden başvuruyu vergi dairesine yazılı veya elektronik şekilde iletmek durumundadırlar ve zamanında gönderilmeyen bildirimler ilgili memura ait usulsüzlük cezası çerçevesinde değerlendirilir.

Ticaret Siciline Tescil Süresi Ne Kadardır?

Bildirimde bulunmak için tanınan süre ticaret siciline tescil edilecek hususlara göre değişiklik gösterebilir. Türk Ticaret Kanunu işletme açan kişilerin, şirketlerini açtığı günden itibaren 15 gün içerisinde ticaret unvanını, işyerinin merkezini tescil ve ilan ettirmek durumunda olduğunu açıkça ifade etmiştir. Ayrıca mükellefler sicil müdürlüklerince verilen kararlara karşı tescil, silinme, değişiklik gibi işlemlerde tebliğ edilme tarihinden itibaren 8 gün içerisinde ilgili sicilin bulunduğu asliye ticaret mahkemesine dilekçe ile itiraz etme hakkında sahiptir. Bununla birlikte 3. kişiler ile ilgili hukuki yükümlülüklerin, tescilin ticaret sicili gazetesinde yayımlandığı günü izleyen iş gününden itibaren başladığı unutulmamalıdır.

İşletmenizin e-belge yönetimini konforlu özel entegrasyon yöntemi yerine, GİB portal üzerinden mi gerçekleştiriyorsunuz? Faturalandırma maliyetlerini azaltmanın yanı sıra hızlı ve kolay gönderim imkanı sunan GİB onaylı özel entegratör BirFatura’nın sunduğu e-fatura, e-SMM, e-irsaliye, e-MM, e-arşiv fatura çözümlerini denemek, 30 günlük ücretsiz demo uygulaması sayesinde oldukça kolaydır. Uygun fiyatlı üyelik ve kontör paketleriyle faturalarınız hem güvende olur hem de arşivleme problemi ortadan kalkar. Henüz e-faturaya geçmediyseniz, destek ekibimiz eşliğinde kolaylıkla başvuru yapabilirsiniz.

BirFatura

BirFatura

Tüm pazaryerlerine entegre;
Hızlı, kolay ve güvenli faturalandırma sistemi!

Yazıyı paylaşın: