Bir Fatura İle Başlayın.

Vergi Muafiyeti Nedir, Vergi Muafiyeti Şartları

Vergi Muafiyeti Nedir, Vergi Muafiyeti Şartları

Girişimcilik planlarınız için şirket açmadan önce, hangi vergi muafiyeti fırsatlarından faydalanabileceğinizi bilerek hareket etmek gider kalemlerini azaltmanın en önemli yollarından biridir. Gelir İdaresi Başkanlığı; ev hanımları, genç girişimciler, esnaflar, e-ticaret yapmak isteyenler başta olmak üzere pek çok sektör ve topluluğa vergi ödemeden ticaret yapma imkanı tanıyor.

Vergiden muafiyet çoğunlukla katma değer ve gelir vergilerindeki indirim ya da bunları tamamen ödememe gibi olanaklardan oluşuyor. Öte yandan vergide muafiyete konu olan birçok vergi çeşidi ve şirket türü var. Ancak oldukça merak edilmesi sebebiyle bu yazıda daha çok basit usul ve e-ticaret özelinde durmak istedik. O halde vergilerden nasıl muaf olabileceğinizi, muafiyet için gerekenlerin neler olduğunu öğrenmek için okumaya hemen devam edebilirsiniz.

Kazancının belirli bölümünü vergi olarak ödemekle yükümlü gerçek kişi ve şirketlerin, vergi usul kanununda ifade edilen özel şartları taşıması nedeniyle ya o vergiyi hiç ödememesi ya da daha az ödemesi durumunu anlatan genel kavramdır. Kısmen ve tamamen vergi dışı olma imkanı; gelir, kurumlar, katma değer ve damga vergilerinde olabilir. Bazı özel durumlarda şirket kurmadan ticaret yapabilmeyi de mümkün kılabilir. Gerekli şartları sağlayan kişiler vergi dairesine başvuru gibi işlemleri gerçekleştirip belge alarak muafiyetini başlatır.

Kimler Vergi Muafiyeti Alabilir?

Basit usul vergilendirmeye tabi esnaflar, internetten satış yapanlar, genç girişimciler, ev hanımları ve bazı vakıflar ilgili şartları taşıyorsa vergi muafiyet belgesi alarak Türkiye’de bu haktan yararlanabilir. Detaylarını elbette gruplar özelinde açıklamak daha anlaşılır olacaktır:

Kadın Girişimci/e-Ticaret Vergi Muafiyeti

2021’de yürürlüğe giren 314 seri numaralı gelir vergisi tebliği sayesinde internetten satış yapmak isteyen gerçek kişilerin belirli kazanç sınırına kadar gelir vergisinden muaf olması mümkündür. Aynı zamanda bu şekilde ev hanımlarına vergi muafiyeti de söz konusudur. Böylece gelir vergisini beyan etmeye gerek olmadığı gibi gelir vergisi, KDV, damga vergisi, stopaj, damga vergisi de ödenmez.

Yasada belirtilen şartları taşıyanlar vergi muafiyet belgesi ile internetten satış yapabilir. Belgeyi e-ticaret pazar yeri platformlarına sunup mağaza açabilir. Örneğin dijital ürün, Shopier, Etsy vergi muafiyeti gibi kavramlar da bu gruba girer. Öğrenmek isteyenlerin sosyal medya vergi muafiyeti, ev hanımı vergi muafiyeti, Instagram satış vergi muafiyeti, evden e-ticaret vergi muafiyeti gibi isimlerle de araştırdığı bu avantajı sürdürmek için dikkatli olmanız gerekir. Kadın girişimci ve internetten satış vergi muafiyeti almak için aşağıdaki şartları taşımalısınız:

 1. Fiziksel bir işyeriniz olmamalıdır. Yalnızca evinizden e-ticaret yapmalısınız.
 2. Sanayi tipi, seri üretim yapabilen makine-teçhizatın olmaması gerekir. Ürünleriniz bütünüyle el emeğiniz ile ortaya çıkmalıdır.
 3. O yılki kazancınızın 12 aylık brüt asgari ücret tutarını aşmaması gerekir (Asgari ücretin yılda en az bir kez güncellendiğini unutmamanızda fayda var).
 4. Yaptığınız satışların ücretlerinin vergi dairesine bildireceğiniz banka hesabına yatırılması gerekir.
 5. Güncel esnaf vergi muafiyeti belgesi çıkarmalısınız.
Gelir vergisi kanunu tebliği aslında internetten satışta muafiyet için kanunun 9/1-6 ve 9/1-10. maddelerine göre iki tip muaf esnaf tanımlar. GİB’in hazırladığı tabloda durumu daha net görebilirsiniz. Yani internetten satışta esnaf muafiyeti alabilmek için aşağıdaki şartları taşımalısınız:
internetten-satis-ici-vergi-muafiyeti-sartlari

e-Ticarette vergiden muaf olabilmek için yukarıdaki şartları sürdürmeye devam etmeniz kritik öneme sahiptir. Yani bir tedarikçiden mal temin edip satmada ve benzeri ticari faaliyetlerde kesinlikle geçerli olmadığını unutmamalısınız. Bir vergi takvim yılında yıllık ciro limiti sınırını aştığınız zaman belge bir sonraki yıl geçerliliğini yitirerek gelir mükellefiyeti doğar.

Artık en azından şahıs şirketi kurma işlemlerini başlatmanız gerekir. Vergi dairesinden çıkarttığınız esnaf vergi muafiyeti belgesinin 3 yıl geçerlilik süresi olsa bile limitleri aşmanız aynı şekilde belgeyi geçersiz kılar. Daha detaylı bilgi için “Şirket Kurmadan e-Ticaret Mümkün mü?” başlıklı yazıyı okuyabilirsiniz.

e-Ticaret vergi muafiyeti başvurusu için bulunduğunuz yerdeki vergi dairesine direkt olarak başvurabilir veya gib.gov.tr/yardim-ve-kaynaklar/dilekcematik/esnaf-vergi-muafiyeti-belgesi-alma-dilekcesi bağlantısına tıklayarak formu eksiksiz doldurup gönderebilirsiniz. Başvurunuz incelendikten sonra iletişim bilgilerinizden dönüş yapılarak belirttiğin ev adresinde randevu verilir. Ürünleriniz ve durumunuz gönderilen yetkili tarafından incelenir. Ardından başvuru sonucu size telefonla bildirilip muafiyet belgesinin aslını teslim almanız istenir. Ev hanımlarına vergi muafiyeti başvuru için de aynı işlemleri yapabilirsiniz.

e-İhracat Vergi Muafiyeti

Mikro ihracat vergi muafiyeti adıyla da görebileceğiniz bu durum, tamamiyle 15000 Euro, 300 kg sınırını aşmayan ve Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi (ETGB) ile ihraç edilen ürünlerin satışı için geçerlidir. Zaten ihracatta KDV’den istisna olunabilmesinin yanı sıra tamamiyle şirket yani vergi mükellefi olmanız gerekir. 2023’e göre 4.000.000 TL’yi aşmayan satışlarda gelir vergisinden %50 indirim hakkı vardır.

Basit Usul Vergi Muafiyeti

Basit usul vergilendirmeye tabi olabilmek için esnaf ve sanatkarlar sicili yönetmeliğinde yazan esnaf sıfatını taşımanız gerekir. Buna göre esnaf; kuaför, bakkal, berber gibi mesleğini icra eden sanatkar ve meslek erbabıdır. Faaliyet göstereceğiniz bölgenin bağlı olduğu vergi dairesine giderek imza beyannameniz ile başvurmanız gerekir.

Başvurunun ardından sicil kaydı için online platform olan ESBİS’e sicil kaydı yaptırmalı ve ilan etmeli, ilgili esnaf odasına üye olmalısınız. İşyeri kira kontratı veya tapusu, esnaf odasından alınacak ustalık belgesi, vergi levhası çıkarma, belediye ruhsatı gibi belgelerine ek olarak tabela asılacak ise reklam ücretinin yatırılması gerekir. Küçük esnaf vergi muafiyetinden yararlanabilmek için aşağıdaki şartlar sağlanmalıdır:

 • Sabit bir iş yerine sahip olmak
 • İnternet yoluyla satış yapmamak
 • Meslek sahibinin bizzat kendinin çalışması
 • Geçimini sağlayacak kadar kazanç elde edilmesi (Limitler yıllık olarak güncellenir, tacir sınıfına uygun kazanç olmamalı)
 • Yıllık kira bedelinin belirlenen sınırı geçmemesi
 • Kazancın yıllık ciro limitini aşmaması gerekir.

Genç Girişimci Vergi Muafiyeti

Gençlere şahıs şirketi vergi muafiyeti adıyla da görebileceğiniz genç girişimci desteği, 18-29 yaşındaki kişiler için geçerlidir. İlk kez zirai, ticari ve mesleki faaliyete başlayan, yani ilk kez 4B kapsamındaki BAĞ-KUR sigortalısı gençler yararlanabilir. Limited ve anonim işletmeler bu kapsamın dışında tutulurken şahıs ya da adi ortaklık şirket türlerinden birini kurmak gerekir. Böylece ilk iş kurma deneyiminizde 3 yıl boyunca 150.000 TL’ye kadar olan (2023 yılı) kazançlarınızın gelir vergisinden muaf olmaya ek olarak ödemeniz gereken BAĞ-KUR primleri 1 yıla mahsus devlet tarafından ödenir.

Genç girişimci desteğine başvurmak için şirketin kuruluş işlemlerinin hemen ardından İnteraktif Vergi Dairesi’ndeki “Genç Girişimci Desteği Başvuru” alanından başvurunuzu yapmalısınız. Bu işlemi bağlı olduğunuz vergi dairesine giderek yapmanız süreci hızlandırabilir. Vergi dairesinin vereceği “Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası” belgesini SGK’nın BAĞ-KUR Sigortalı Tescil Servisi’ne götürerek 29 yaş altı vergi muafiyetinden faydalanabilir, konunun detaylarına “Genç Girişimci İstisnası Desteği ve Şartları” başlıklı yazıdan bakabilirsiniz.

Yemek Ücreti Vergi Muafiyeti

Bir şirketiniz varsa çalışanlarınıza çalışanlarınıza ödediğiniz yemek ücretleri belli bir limite kadar SGK primleri ve gelir vergisinden muaftır. Yemek bedellerinin yemek hizmeti veren işletmeler tarafından belgelenmiş ve prim ödeme sistemine dahil edilmiş olması ön şarttır. Yemek ücreti nakit ödendiğinde muafiyet uygulanmadığı gibi ücretin fiilen çalışılan gün sayısına göre ödeniyor olması gerekir. 2024 günlük yemek bedeli muafiyet tutarı KDV hariç 170 TL olarak belirlenirken ücretlerin her yıl güncelleneceği unutulmamalıdır.

Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıflar

573 sayılı vakıflar kanununda gerekli şartları sağlayan vakıflar, vergi dairesine başvurarak muafiyet belgesi alabilir. Eğitim-öğretim, sağlık, sosyal yardım, kültür-sanat, çevre koruma, afet-acil durum ile bilim ve araştırma alanında faaliyet gösteren vakıflar muafiyet kapsamına girer.
Gördüğünüz gibi hem şirket açmadan hem de açtıktan sonra çeşitli devlet desteklerinden kolaylıkla faydalanabilirsiniz. Gerekli şartları sağladığınızdan emin olduktan sonra alacağınız muafiyet belgesinin geçerliliğini sürdürebilmesi için yıllık ciro limitleri ve diğer hususlara son derece dikkat etmeniz önemlidir. Aksi halde vergi ziyaı cezaları ile karşılaşma olasılığı yüksek olabilir. Nitekim daha çok para kazanmak ve gelirleri korkmadan artırmada en uygun alternatif şirket kurmak gibi gözüküyor. Açmak istediğiniz işletme, fatura, e-ticaret ve muhasebe sorularınızın yanıtları için blogumuzda gezintiye çıkabilirsiniz.
Fatura masraflarını azaltarak bütün e-ticaret mağazalarınızı yönetmenin en hesaplı ve pratik yolu BirFatura’ya siz de katılın!
BirFatura

BirFatura

Tüm pazaryerlerine entegre;
Hızlı, kolay ve güvenli faturalandırma sistemi!

Yazıyı paylaşın: