Bir Fatura İle Başlayın.

e-Arşiv Fatura Zorunluluğu Olan Mükellefler

e-arsiv-fatura-zorunlulugu-olan-mukellefler

Hem ciro sınırı sebebiyle hem de kendi isteğiyle e-faturaya geçen mükelleflerin, aynı zamanda e-arşiv fatura zorunluluğu da bulunuyor. e-Fatura mükellefi olmayan herkese elektronik fatura düzenleme imkanı tanıyan e-arşiv faturaya geçiş şartlarının, e-fatura ile tamamen aynı olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim e-fatura şartlarını taşımasanız bile, günlük aynı vergi mükellefi ve nihai tüketiciye kestiğiniz fatura tutarları günlük 4400/5000 TL sınırını aşıyorsa e-imza/mali mührünüz ile GİB e-Arşiv Fatura portalından e-arşiv fatura düzenlemeye başlamak zorunluydu, zira 2024 itibariyle bu oran 6900 TL’ye yükseltildi.

Ancak e-faturaya zorunlu geçiş yapmanız gerekiyorsa özel entegratör ile aynı tarihte e-arşiv faturaya da geçmeniz gerekir. 509 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu çerçevesinde işletmelerin yıllık satış hasılatı baz alındığı için artık dijitalleşmenin kaçınılmaz olduğunu açıkça görüyoruz. Bu nedenle e-arşiv kimlere zorunlu, e-arşiv mükellefi e-fatura mükellefi olmak zorunda mı, 2024’te kimler e-arşiv fatura kesmek zorunda diyenlerin sorularına yanıt bulabileceği bir yazı hazırladık.

Ciro limitine bakılmaksızın e-faturaya geçmek durumunda olan sektörlerin aynı tarihte e-arşive geçme zorunluluğu da bulunur. Bu sektörler SGK ile anlaşması olan hastane, tıp merkezi gibi kuruluşlardır. Ayrıca sektör ayırt etmeden 2022 yılındaki cirosu 3 milyon TL ve üzeri olanlar 2023’teki e-faturaya geçişine müteakip e-arşiv zorunluluğu mevcut. Bununla birlikte e-ticaret yapan firmalar, gayrimenkul ve motorlu taşıt firmaları için bu sınırın daha da düştüğünü görüyoruz.

Önceki yıllardaki ve en son 535 sıra numaralı VUK tebliği yayınlarına baktığımızda gittikçe düşürülen ciro sınırları zorunlu olarak e-arşive geçmesi gereken mükelleflerde ciddi artışa sebep olmaktadır. Öte yandan bu tebliğde ciro limiti olmaksızın direkt başvurması gereken sektörler ve şirket açılışının en geç 3. ayında geçmek durumunda olanlar detaylı anlatılmıştır. Aynı zamanda e-fatura şartları ile birebir aynı olması sebebiyle “e-Fatura Zorunluluğu” başlıklı yazıya göz atabilirsiniz.

e-arşiv fatura zorunluluğu 2023
Ayrıca şehirlerarası yolcu taşıma şirketleri, gösteri firmaları, şeker üreticileri, konaklama hizmeti veren ve HKS sistemine kayıtlı sebze-meyve satışı firmalar başta olmak üzere ticari faaliyete başlamasının 3. ayında, en geç 4. ayın ilk günü e-arşive geçiş zorunluluğu olan sektörleri de aşağıda görebilirsiniz:
e-arşiv fatura zorunluluğu olan mükellefler

e-Arşiv Fatura Zorunluluğu Limiti

Öncelikle henüz e-arşiv fatura mükellefi olmayanların da yeni tebliğdeki e-arşiv fatura zorunluluğu tutarına bağlı kalması gerektiği için GİB üzerinden e-arşiv fatura düzenlemesi şarttır. Bu nedenle e-arşivi her işletmenin kullanması neredeyse zorunludur. 30 Aralık 2022’de yayınlanan 544 sıra numaralı VUK tebliği ile vergiye tabi olmayan bir nihai tüketiciye aynı gün içerisinde KDV dahil 5000 TL, vergi mükelleflerine ise 4400 TL’yi geçen mal/hizmet satışında e-arşiv düzenleme zorunluluğu bulunur. Ancak 2024 e-arşiv limitleri artık vergi mükellefi olup olmadığı ayırt edilmeksizin KDV dahil 6900 TL’ye çıkarılmıştır. Altındaki tutarlarda matbu düzenlemeye devam edilebilir.

e-Arşiv Geçiş Tarihi

e-Arşive geçiş tarihleri GİB’in sunduğu tebliğler kapsamında belirlenir. Bir önceki yıl, yıllık ciro sınırını aşan işletmeler geçişlerini ertesi yılın yaz aylarında tamamlamalıdır. 2022 yılında cirosu, yukarıdaki tutarları geçen mükellefler için e-arşiv zorunluluğu 2023’ün Temmuz ayının ilk günüdür. Başka bir deyişle en geç 1 Temmuz 2023’te bu mükellefler hem e-arşiv fatura hem de e-fatura başvurularını yapmalıdır. Zamanında başvuru yapmayan ve geciktiren işletmelere Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından çeşitli maddi yaptırımlar uygulanabilir. Bununla birlikte yaptırımlar özel usulsüzlük çerçevesinde değerlendirmeye alınır; detaylı bilgi için “Şirketlerin Korkulu Rüyası: e-Fatura Cezaları” başlıklı yazıya göz atabilirsiniz.

Herkese e-Arşiv Fatura Zorunlu mu?

Yukarıda anlatılan sektörlerin dışındaki, günlük limitlerin altında fatura kesen ve ciro sınırlarının altındaki işletmeler e-arşiv fatura zorunluluğu olmayan mükelleflerdir. Ancak isteyen herkes e-arşiv fatura kullanıcısı olabilir. Öte yandan günlük fatura düzenleme limitlerinin 2023’te 4400/5000 TL’ye çıkarılması ve akabininde 2024’te her ikisi için 6900 TL’lik tek sınır getirilmesi, bu sınırı geçen mal/hizmet satışları zaten sıklıkla yaptığınız için işinizi zorlaştırabilir. Dolayısıyla zorunlu olmasa bile aynı kişiye/işletmeye, her ilgili tutarda fatura kestiğinizde, GİB e-arşiv fatura portalını kullanmanız gerektiği için takibini yapmanız da oldukça zorlaşır. Ayrıca işletme e-fatura mükellefi ise e-fatura, değilse e-arşiv fatura kesmeniz gerekir. Buradan çıkan sonuç artık her işletmenin e-arşive geçmesinin neredeyse zorunlu hale getirilmiş olmasıdır.
GİB lisanslı özel entegratör BirFatura ile kime e-fatura/e-arşiv fatura kesmeniz gerektiğini düşünmeden hızlı bir şekilde işlem yapabilir, güvenli sunucularda yıllarca saklayabilirsiniz. Uygun kontör ve üyelik paketlerinden ihtiyacınıza uygun olanı seçebilir veya 30 gün ücretsiz test ettikten sonra karar verebilirsiniz. Başvuru tarihleri geçmeden hemen geçiş yapmayı unutmayın!

BirFatura'yı 30 Gün Boyunca Ücretsiz Olarak Deneyimleyin!

BirFatura’nın avantajlarını hiçbir ücret ödemeden 30 gün boyunca bizzat deneyimleyin. Memnun kaldığınız taktirde abonelik ve kurulum işlemlerini başlatmak için size bir telefon araması ya da bir e-mail kadar yakınınızdayız!

BirFatura

BirFatura

Tüm pazaryerlerine entegre;
Hızlı, kolay ve güvenli faturalandırma sistemi!

Yazıyı paylaşın: