Bir Fatura İle Başlayın.

Ticari Fatura Nedir, Nasıl ve Neden Kesilir?

Ticari Fatura Nedir? Ticari Fatura İptali Nasıl Yapılır?

Elektronik fatura sistemine göre fatura düzenlemeye başladıkça karşınıza, ticari ilişkinin türüne göre yeni fatura tipleri ve senaryoları çıkar; bunlardan en çok kullanılanlarından biri de ticari faturadır. İki işletmenin gerçekleştirdikleri ticari faaliyette anlaşmaya varan taraflar birbirine ticari e-fatura düzenler. Temel faturadan farklı olarak alıcıya kabul ve red opsiyonu sunan ticari faturalar da sadece e-faturaya özgü fatura senaryolarıdır.

Mükelleflerin, bütünüyle Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) belirlediği standartlara uygun şekilde düzenlemelerine imkan tanıyan GİB entegratörler, GİB Portal veya mevcut altyapınız üzerinden düzenleyebilirsiniz. Temel fatura kadar korkmanızı gerektirmeyen bu senaryoya göre nasıl fatura kesip iptal edebileceğinize dair merak ettiklerinizi yazının devamında bulabilirsiniz.

Satış işleminin gerçekleşmesinin ardından düzenlenen faturalarda hatalı ya da eksik, anlaşmazlık gibi durumlara karşı en uygun senaryolardan biri olarak bu amaçla hayata GİB tarafından geçirilmiştir. e-Fatura sisteminde kullanılabilen ticari senaryo, e-arşiv faturada yoktur.

Dolayısıyla “Ticari fatura kime kesilir?” gibi soru işaretleri için verilebilecek en iyi yanıt e-fatura mükelleflerinin birbirine düzenleyebileceği şeklindedir. Hem alıcıya hem de yapılan faaliyetin içeriğine bağlı olarak satıştan iadeye, tevkifattan özel matraha kadar neredeyse her fatura tipine göre düzenleme yapabilirsiniz.

Ticari Fatura Nasıl Kesilir?

Ticari senaryoda fatura düzenleyebilmek için öncelikle e-fatura oluşturmanız gerekir. Fatura senaryosunu mutlaka “Ticari” olarak seçmeye dikkat ettikten sonra geriye kalan adımlar e-fatura oluşturma adımlarıyla aynıdır; detaylı bilgiyi “e-Fatura nasıl kesilir?” başlıklı yazıya tıklayarak edinebilirsiniz.

Temel ve Ticari Fatura Farkı Nedir?

Nitelik ve geçerlilik bakımından aralarında hiçbir fark bulunmayan ticari ile temel fatura, yalnızca faturaya verilen yanıt seçenekleri açısından değişiklik gösterir. Temel faturaya alıcının kabul veya red yanıtı verme şansı bulunmadığı gibi iptal süreçleri de oldukça uzundur. Detaylı bilgi için “Temel fatura nedir, iptali dahil her şey” başlıklı yazıdan öğrenebilirsiniz.

Ticari Fatura Nasıl İptal Edilir?

Temel fatura süreçleriyle sorun yaşayan mükelleflerin “Temel fatura iptal edilir mi?”, “Ticari fatura reddedilir mi?” ve benzeri endişeler yaşaması oldukça normal olabilir. eFatura Portalı veya özel entegrasyon panellerinden e-fatura düzenleyen mükelleflerin kendilerine düzenlenen, yani alıcısı olduğu ticari e-faturaları yasal süre içerisinde kabul ya da red hakkı bulunur. Öte yandan gönderici tarafın, düzenlediği ticari fatura iptali yapma direkt olarak şansı yoktur. Ayrıca alıcı tarafından onaylanan ticari e-faturalara gönderen itiraz etmek isterse KEP adresi üzerinden yazılı bildirim yapmalıdır; iki tarafın da mutabık kalması halinde iptal edilebilir.

Yine temel fatura ile benzer şekilde iptal/itirazlara ilişkin yasal sürelerin aşılmaması için gönderici ve alıcı firmanın fatura düzenlenir düzenlenmez birbiriyle iletişim halinde olması ve faturayı kontrol ederek kabul/red aksiyonu alması çok önemlidir. Ticari e-fatura iptali hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz “e-Fatura iptali nasıl yapılır?” başlıklı yazıyı görüntüleyebilirsiniz.

Ticari Fatura Red Süresi Ne Kadar?

Gelen ticari e-faturayı kabul etmek ve reddetmek için GİB Vergi Usul Kanununa göre tanınan yasal süre, fatura kesim tarihinden itibaren 8 gündür. Bu sürenin ardından fatura otomatik olarak kabul edilmiş sayılır. Ticari fatura onay süresi içerisinde kabul edilen faturaların iptali için itiraz etmeye de tanınan süre 8 gündür.
BirFatura ile her fatura tipi ve senaryosunda kolay düzenleme yapın, dilediğiniz gibi saklayın.
BirFatura

BirFatura

Tüm pazaryerlerine entegre;
Hızlı, kolay ve güvenli faturalandırma sistemi!

Yazıyı paylaşın: