Bir Fatura İle Başlayın.

Anonim Şirket Nedir? Anonim Şirket Nasıl Kurulur?

Anonim Şirket Nedir? Anonim Şirket Nasıl Kurulur?
Anonim şirketler, şirket türleri içerisinde kurulabilecek en vasıflı işletmeyi açmayı mümkün kılan tüzel kişilikleri oluşturur. Aynı zamanda iş dünyasındaki ileriye dönük hedefleri daha kolay gerçekleştirmenize imkan tanıyan bu şirket türünün işleyiş, yönetim ve sorumlulukları diğerlerine kıyasla birçok farkı da barındırır. Kuruluş işlemlerinin ise biraz karmaşıklığı nedeniyle bir mali müşavir danışmanlığında yapılması doğru adımlar atmanıza yardımcı olabilir. Buna rağmen bilmeniz gereken tüm temel bilgilere ve sıkça sorulan soruların yanıtlarına değindiğimiz yazıyı okumak işinize oldukça yarayacak.

6102 sayılı Ticaret kanunu 4. kısma göre sermaye şirketleri arasında yer alan anonim şirket, kuruluşu sırasında beyan edilen belirli sermaye tutarının pay sahipleri arasında taahhüt ettikleri oranlar kadarıyla bölüşüldüğü şirket türüdür. Dolayısıyla anonim şirket borcundan dolayı şahsi sorumluluk barındıran bir şirket türü değildir. Burada, diğer işletme tiplerinden farklı olarak sermayeyi oluşturan ortak yerine pay sahibi tabiri kullanılır. Anonim şirket çeşitleri sermaye yapısı ve ortak sayısına bağlı olarak aile, çok uluslu, halka açık, holding ve özel yasalarla kurulmuş olabilir.

Borçlarından şirket mal varlığıyla sorumlu olmakla birlikte pay sahibi/sahipleri de şirkete taahhüt etmiş olduğu sermaye payı kadar sorumluluk taşır. Genel ve yönetim kurulu olarak iki zorunlu organ tarafından yönetilir. Kanunda yasaklı olmayan her türlü amaç için kurulması mümkün olması sebebiyle arzu edilen her sektöre uygundur. Şirket unvanı; yasaya uygun herhangi bir isim ile anonim şirket kısaltmasını içermelidir. Marka adı+sektör+A.Ş uzantılı olabileceği gibi marka adı dışında soyadı ve benzeri isimler de olabilir. Anonim şirket özelliklerini aşağıdaki tablodan daha net görebilirsiniz:

 • Tüzel kişiliktir.
 • Minimum sermaye tutarı: 250.000 TL
 • Kurucu/Ortak sayısı: 1-sınırsız
 • Sektör: Hepsi
 • Ortakların sorumluluğu: Pay sahipleri, sermayede ortaya konulan pay kadar sorumludur.
 • Hisse devir: Pay devri için genel kurul onayına gerek yoktur.
 • Menkul kıymet: Sermaye artırımı için halka arz olabilir. Her çeşit menkul kıymet çıkarabilir.
 • Pay sahipleri hissesini kolay devredebilir.

Anonim Şirket Kaç Kişi ile Kurulur?

En az 1 pay sahibinin yeterli olmasının yanı sıra kurucu sayısı açısından herhangi bir sınır yoktur.

Anonim Şirket Sermayesi Ne Kadar?

Yapılan düzenlemeyle birlikte 2024’ten itibaren minimum sermaye tutarı 50.000’den 250.000 TL’ye çıkarılmıştır. Kurucu ya da kurucular tüzel ve gerçek kişi olabilirken tahvil, hisse senedi gibi menkul kıymetler çıkararak sermayesini artırabilir.

Anonim Şirket Vergi Oranları Nasıl?

Kurumlar vergisi mükellefi olan bu tür şirketler, 2024’teki güncellemeyle birlikte gelir-gider farkının %25’ini ödemekle yükümlüdür. Bu oranlar yıllık olarak artırılıp düşürülebilir. Buna ek olarak kurum geçici vergisi, KDV, stopaj ve damga vergilerini de beyan edip ödemek zorundadırlar.

Anonim Şirket Zorunlu Organları Nelerdir?

Genel ve yönetim kurulu olmak üzere 2 ana organın bulunması zorunludur. Bunun yanında en az 1 denetçi, genel müdür ve avukat da olması gerekebilir.

Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kaç Kişiden Oluşur?

Yönetimden sorumlu anonim şirket yönetim kurulu, şirket ana sözleşmesi ile atanan veya genel kurul tarafından belirlenen en az 1 veya daha fazla kişiden oluşur. Üyeler gerçek veya tüzel kişi olabileceği gibi tüzel kişiyi temsilen yalnızca bir kişinin oy hakkı vardır. Yönetim kurulu üyeleri en fazla 3 yıl görev yapabilirken sözleşmede aksi yer almıyorsa yeniden seçilebilir. Burada 1 başkan ve olmadığı zamanlar için vekil olması gerekse de sadece bir kişi yeterli olabilir.
Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Yetki ve Görevleri
Şirketin en önemli yönetim organı olan kurul, resmi işlemler ve davalarda temsil yetkisini bulundurur. Ancak bu yetkiler ana sözleşme ile sınırlandırılabilir. Faaliyet planları hazırlama, mali denetleme, personel işe alıp çıkarma, varlık-yatırım yönetimi, şube açma-kapama, borçlanma işlemleri anonim şirket yönetim kurulu sorumluluğunda olabilir.
Anonim Şirket Genel Kurulu Üyelerinin Yetki ve Görevleri

Pay sahiplerini temsil eden genel kurul ise ana sözleşmede değişiklik, kapanış, yönetim değişiklikleri, menkul kıymet çıkarma, bilanço kontrolü, tasfiye, denetim gibi önemli konularda karar alıp yönetim kurulu üyelerini seçebilirler. Oy birliği ile alınan kararlarda pay sahipleri bulundurdukları hisse kadar oy hakkına sahiptir. Genel kurul olağan durumlar için yılda en az 1 kez toplanmalı iken gerekli görülen durumlarda olağanüstü genel kurul oluşturulmalıdır.

Pay sahiplerinin şirkete karşı, ana sözleşmede taahhüt edilen hisse kadar sorumluluğu bulunur. Buna “Sınırlı sorumluluk ilkesi” adı verilir. Başka bir ifadeyle şirket borçlarında kişisel mal varlıkları risk altında değildir. Ancak hileli davranışlar, yönetim kurulu üyesi ortaklar, yasa dışı işlemler gibi durumlarda pay sahiplerinin sınırlı sorumluluğu ortadan kalkabilir. Anonim şirket ortaklarının sorumluluğunu aşağıdaki gibi sıralamak mümkün:

 • Taahhüt ettiği sermaye payını ödemesi gerekir.
 • Genel kurula katılmalı ve oy kullanmalıdır.
 • Şirket menfaatlerini korumak zorundadır.

Anonim Şirket Limited Şirket Farkları Nelerdir?

Halka arz yoluyla sermaye artırabilir anonim şirketlerin limited şirkete kıyasla bazı avantajları olduğu bir gerçek. Ortakların sınırlı sorumluluğu, payların daha kolay devredilebilirliği onları bir adım önde kılabilir. Ancak kısmen fazla yasal düzenlemeye tabi olması, kuruluş ve yönetim şeklinin karmaşık olması ise dezavantajlı kılabilir. Öte yandan limited şirketlerin de avantajları olmadığı söylenemez. Daha hızlı açılış işlemleri, yönetim kolaylığı ve tüzel kişilik sayılması nedeniyle oldukça pratik şirket türlerinden biridir. O halde gelin aralarındaki farklara yakından bakalım:
Anonim Limited
 • Şirket paylarını halka arz ederek sermayesini artırabilir.
 • Menkul kıymetler çıkarabilir.
 • Ortak sayısı sınırsızdır.
 • Ortaklar borçlardan sermaye payı kadar sorumludur. Yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu sınırlı değildir.
 • Açılması için gereken minimum sermaye tutarı 250.000 TL’dir.
 • Sigortacılık ve bankacılık dahil her sektörde faaliyet gösterebilir.
 • Pay devirlerinde genel kurul onayına gerek yoktur.
 • Sermaye payları eşit değildir.
 • Büyük ölçekli yatırımlara uygundur.
 • Yönetim kurulu tarafından yönetilir.
 • Daha karmaşık kuruluş yapısı ve yasal yükümlülüklere sahiptir.
 • Avukat bulundurma zorunluluğu yoktur.
 • Halka arz olamaz.
 • Menkul kıymet çıkaramaz.
 • Maksimum 50 ortağı olabilir.
 • Ortaklar da borçlardan sermaye payı kadar sorumludur. Ancak bazı durumlarda sınırlılık ortadan kalkabilir.
 • Kuruluş için minimum 50.000 TL gerekir.
 • Sigortacılık ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösteremez.
 • Pay devrinde noter onayına gerek vardır.
 • Sermaye payları eşit bölünmüştür, 25 ve katları olmalıdır.
 • Sermayenin büyümesi sınırlıdır.
 • Ortaklar tarafından yönetilir.
 • Şirket yapısı daha basittir.
 • Mevcut sermaye kuruluştakinin 5 katını aşıyorsa gerek vardır.

Örneğin 250.000 TL ile kurulmuşsa 1.250.000 TL’yi geçtiğinde avukat çalıştırmak gerekir.

Peki diğer şirket türlerinde durum nedir? Aşağıdaki içeriklere tıklayarak öğrenebilirsiniz:

Anonim Şirket Nasıl Kurulur?

Birden fazla ve tek kişilik anonim şirket nasıl kurulur? Birbiri arasında hiçbir farklılık bulunmayan anonim şirket kurmak için ilk olarak yapmanız gereken varsa olası pay sahipleri ile bir araya gelerek şirket ana sözleşmesini hazırlamaktır. Çünkü esas sözleşme şirketinizin işleyişini, ortakların görevleri ve paylarını açıklayarak tescilleyeceğiniz en önemli yasal evraklardan biridir. Artık sürecin neredeyse bütünüyle çevrimiçi olmaya başlaması sayesinde anonim şirket ana sözleşmesi örneğine ihtiyaç yoktur.

Sözleşmeyi MERSİS platformuna kayıt olarak oluşturabilir; MERSİS’ten nasıl kayıt olup sözleşme oluşturabileceğinizi “MERSİS Kaydı Nasıl Yapılır?” başlıklı yazıdan öğrenebilirsiniz. MERSİS’e e-Devlet şifreniz ile giriş yaparak “Kuruluş Başvurusu” alanına tıklayın. Ana sözleşme form şeklindedir, bilgileri kaydettikçe bir sonraki sayfaya yönlendirilirsiniz. MERSİS’ten alacağınız randevu numarası, sözleşme çıktısı ve gerekli diğer belgeler ile ticaret sicili müdürlüğüne giderek şirketinizi ticaret siciline tescil ettirmelisiniz. Bunun yanında işyerinizin bulunduğu odaya da kayıt yaptırma zorunluluğunuz var. Hemen sonrasında ise ticaret sicil gazetesinde kuruluş ilanı yayınlatmanız gerekir (Ticaret Sicil Gazetesi Nedir, Ne İşe Yarar?)

Sözleşmede şirketin unvanı, işyerinizin adresi, faaliyette bulunacağınız alan/alanlar ile NACE kodları, pay sahiplerinin hisse oranları ve ödeme bilgileri, hesap dağıtımı, yedek akçe dahil tüm bilgileri doldurduktan sonra onaylayın. MERSİS, randevu oluşturacak ve numara verecektir. Sözleşmeye ek olarak anonim şirket kurmak için gerekenler aşağıdaki gibidir:

 1. Sizin, varsa ortakların, temsilci, ve müdür sıfatında çalışacak kişilerin imza beyannamesi (İmza Beyannamesi Nedir, Nasıl Alınır?)
 2. Nakdi sermayenin %25’nin peşin yatırılması (Geri kalan tutar 2 yıl içerisinde ödenir)
 3. Rekabet kurumu payının yatırılması
 4. Taşınmaz mallar sermaye olarak gösterildi ise mahkemenin belirlediği bilirkişinin hazırladığı değerleme raporu ile üzerinde kısıtlama olmadığını gösterir sicil belgesi
 5. Taşınmazın fikri mülkiyet haklarını gösterir belge
 6. Mal devir alınmış ise tarafların yaptığı sözleşme
 7. Kuruluş izni bakanlık gibi resmi kurumlara tabi ise izin yazısı
 8. Yönetim kurulundaki üyeler pay sahibi değilse kabul ettiklerine dair dilekçe
 9. İşyerinin tapusu/kira kontratı
 10. Yönetim kurulu ve kurucular arasında tüzel kişi bulunuyorsa ilgili tüzel kişinin verdiği kararın noter onaylı hali
 11. İlgili ticaret veya sanayi odasına kayıt (Ticaret Odası Kayıt Nasıl Yapılır?)

Anonim Şirket Kurma Maliyeti Ne Kadar?

2024 itibariyle yalnız veya ortaklarınız ile birlikte minimum 250.000 TL bütçe oluşturmanız gereken bu süreçte masraflar oldukça değişkendir. Maliyetleri noter işlemleri, ticaret odası kayıt ücreti, varsa kira ücreti, kira damga vergisi, sermaye blokajı masraflarının yıllık bazda artan eğilim göstermesi tahmini harcamaları değiştirecektir. En fazla maliyet gerektiren bu şirket türünde kabaca 250 bin TL’nin bir hayli üzerinde harcama yapmanız gerekebilir.
Şirketinizi resmen açtıktan sonra ihtiyaç duyabileceğiniz diğer bilgileri aşağıda bulabilirsiniz:

Ticaret kanununun 355. maddesine istinaden ticaret siciline tescil işlemlerinin tamamlanması ile kazanır. Yani noter onaylı ana sözleşme ile yukarıdaki belgelerin ticaret sicil müdürlüğüne teslim edilmesi gerekir.

Hissenin tamamı veya bir kısmının devredilmesi, mevcut hissedarlara yapılacağı gibi, şirket dışındaki bir kişiye de yapılabilir. Şirket esas sözleşmesine ve kanuna uygun şekilde hareket etmek gerekir. Öncelikle devreden ve devralan arasında yazılı bir devir sözleşmesi hazırlanır. Devredilen hissenin miktarı, bedeli, ödeme şekli ve diğer şartları belirtilmelidir. Pay bedeli, devir sözleşmesinde belirtilen şekilde ödenir. Sonrasında şirketin pay defterine kaydedilir. Kayıt işlemi, devralanın şirkete başvurusu üzerine yapılır. Son olarak ticaret sicil gazetesinde ilan edilmelidir.

Sermaye artırımı esas ve taahhüt yoluyla olmak üzere iki şekilde yapılabilir. Esas sermaye artırımında şirketin esas sözleşmesi değiştirilerek yeni paylar ihraç edilir. Yeni payların bedeli, eski payların itibari değeri üzerinden belirlenir. Esas sermaye artırımı, genel kurulda en az 3/4 çoğunlukla alınan kararla yapılır. Taahhüt yolunda ise yeni paylar ihraç edilmeden, mevcut ortaklar veya üçüncü kişiler tarafından sermayeye yeni fonlar yatırılır.

Genel kurulda en az yarıdan fazla oyla alınan kararla yapılır. İşlemin resmiyet kazanabilmesi için önce yönetim kurulu, sermaye artırımı yapılmasının gerekliliğine karar vererek bu kararı gerekçelendirir. Yönetim kurulu tarafından hazırlanan gündem maddesi, genel kurulda görüşülür, asgari 3/4 çoğunlukla veya yarıdan fazla oyla (sermaye artırımı yöntemine göre) kabul edilir. Esas sermaye artırımı genel kurulda kabul edildikten sonra, şirketin esas sözleşmesi noter huzurunda değiştirilir. Son olarak işlem ticaret siciline işlenir.

Ölümü halinde, hissenin devri kanuni mirasçılara geçer. Mirasçıların, hisse devri için herhangi bir işlem yapmalarına gerek yoktur. Ancak, hissenin genel kurula bildirilmesi ve pay defterine kaydedilmesi gerekir. Buna ek olarak mirasçı veraset ilamı veya mirasçılık belgesi almalıdır. Bu belge, noterden veya sulh hukuk mahkemesinden alınabilir. Belgeyi şirkete sunarak, ortağın ölümünü ve mirasçılık durumlarını bildirmelidir. Şirket yönetimi, mirasçılardan aldığı bilgiler doğrultusunda pay defterine gerekli kaydı yapar. Yönetim bir sonraki toplantısında ortağın ölümünü ve mirasçıların bilgilerini genel kurula bildirir.

Oldukça karmaşık yasal işlemler gerektiren ortaklıktan çıkarma için şartlar duruma göre değişebilir. Öncelikle şirket sözleşmesine veya kanuna aykırı davranması, şirkete zarar vermesi veya şirketin menfaatlerine aykırı faaliyetlerde bulunması gibi haklı sebeplerin olmalıdır. Sonrasında genel kurulda en az 3/4 çoğunlukla karar alınması gerekir. Ayrıca ortak payını devretmeli veya payı geri verilmelidir.

Ortakların hisselerini devretmesi, satması gibi durumlar vergiye tabidir. Ancak özel bir vergi muafiyeti olmamasına rağmen bazı durumlarda istisnalar olabilir. Bu durum hisse devrinin kimler arasında yapıldığına ve hissenin ne kadar süreyle elde tutulduğuna bağlıdır. Buna göre gelir vergisinden istisna olan durumlar aşağıdaki gibidir:

 • Gerçek kişilerin, şirkette iki yıldan fazla süre ile elde tuttukları hisse senetleri veya ilmühaberleri elden çıkartmasından doğan kazançlar
 • Aile fertleri arasında ve bedelsiz olan hisse devri işlemleri
 • SPK izniyle yapılan hisse devri işlemlerinde kurumlar vergisi oranı düşürülebilir.
Kuruluş sermayesinin 5 katını aştığı durumlarda avukat çalıştırma zorunluluğu vardır.

Tüzel kişilik statüsündedir.

Ticaret kanununa göre farklı şirket türleridir.

Türk Ticaret Kanunu’nun 339. maddesine göre, ana sözleşmede aşağıdaki bilgiler yer almalıdır:

1. Ticaret unvanı ve merkezinin bulunduğu yer açıkça belirtilmelidir.
2. Faaliyet göstereceği alanlar ve amaçları net bir şekilde ifade edilmelidir.
3. Temel sermayesi, pay başına düşen bedel, sermayenin ödenme şekli ve şartları belirtilmelidir.
4. Pay sahiplerinin sahip olduğu haklar ve yükümlülükler açıkça düzenlenmelidir.
5. Yönetim organlarının (genel, yönetim ve denetim kurulu) görev-yetkileri, oluşum şekli ve çalışma usulleri belirtilmelidir.
6. Elde edilecek karın nasıl dağıtılacağı netleştirilmelidir.
7. Fesih ve tasfiye işlemleri ile ilgili açıklamalar olmalıdır.
8. Ana sözleşmede yer alması gereken diğer hususlar da açıkça belirtilmelidir.
9. Yıllık genel kurul toplantılarının yapılacağı tarih-yer, denetlenmesine ilişkin esaslar, şubeleri veya temsilcilikleri olacak ise, adresleri, yabancı sermaye ile kurulmuş olup olmadığı, paylarının borsada işlem görüp görmeyeceği yazılmalıdır.

BirFatura

BirFatura

Tüm pazaryerlerine entegre;
Hızlı, kolay ve güvenli faturalandırma sistemi!

Yazıyı paylaşın: