Bir Fatura İle Başlayın.

Limited Şirket Nedir, Nasıl Kurulur?

Limited Şirket Nedir? Limited Şirket Nasıl Kurulur?
Limited şirket kurmak, hem tüzel kişiliğe sahip hem de daha avantajlı şirket yönetmek için en uygun seçeneklerden biri. Özellikle de şahıs ve limited arasında kararsızken yıllık yüksek ciro getirileri hedefliyorsanız limited şirketi seçmeniz daha mantıklı olabilir. O halde limited şirket nedir tüm detaylarıyla inceleyip nasıl kurulduğunu öğrenmek için bu yazı tam da size göre!

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 573. madde limited şirketleri, bir ticaret ünvanı altında toplanan tek veya daha çok gerçek ve tüzel kişilerin paylara bölünmüş belirli bir sermaye ile oluşturduğu ticari yapılanma olarak tanımlar. Dolayısıyla sermaye şirketi olmakla birlikte başlangıç sermayesi belirlidir. Limited şirket kısaltması Ltd. Şti. olurken ticaret ünvanı, faaliyet kollarının en az birini içermek zorundadır.

“BirFatura Turizm Ltd. Şti.” limited şirket unvanı örneklerinden biri olarak gösterilebilir. Kanunda yasak sayılmayan her türlü amaç ve konuda faaliyette bulunabilir. Müdür, müdürler ve genel kurul organlarına sahipken ortaklar müdür sıfatını taşıyabilir veya dışarıdan biri olabilir.

Sayıda 50’yi aşamayan ortaklar, şirket borçlarından sorumlu olmasa da şirket sözleşmesinde taahhüt ettikleri payı öder. Eğer sözleşmede farklı yükümlülükler yer alıyorsa onlardan da sorumlu olurlar.

20’den fazla ortaklı olması durumunda denetçinin de bulunması gerekir. Limited şirket sermayesi 2024’ten itibaren minimum 50.000 TL olmalı, sermaye payları ise eşit olacak şekilde en az 25 TL ve katlarında paylaşılmalıdır. Kurumlar vergisi mükellefi olan limited şirketler, bu verginin muhatabı şirketin kendisi olurken ilgili tarihlerde ödemekle yükümlüdür. Dilerseniz limited şirket özelliklerine bir de aşağıdaki tablodan göz atın:

Limited Şirket Özellikleri
 • Minimum 50.000 TL ile kurulan sermaye şirketidir.
 • Limited şirket ortak sayısı 1-50 olabilir.
 • 20’den fazla ortak için denetçi gerekir.
 • Eşit bölünmüş sermaye payları 25 TL ve katlarından oluşur.
 • Borçlarda limited şirket ortaklarının sorumluluğu, kişisel değil, sermaye payları ile sınırlıdır.
 • Tahvil, hisse senedi çıkarma yetkisi yoktur.
 • Kararlar ortakların oy çokluğu ile alınır.
 • Limited şirket faaliyet alanları kanunda yasak olmayan her konuda olabilir.

Limited Şirketler Hangi Vergileri Öder?

Kurumlar vergisini ödemekle yükümlü limited şirketler, kurumlar vergisine ek olarak KDV, damga vergisi, kurum geçici vergi, gelir vergisi ve muhtasar olmak üzere en az 6 vergi türünü ilgili dönemlerde ödemelidir. Bunların yanında SGK primlerini de yatırması gerekir. Bununla birlikte limited şirket vergi oranları yıllara göre devlet tarafından artırılabilir. 2024’te kurumlar vergisi oranı %23’ten %25’e çıkarılmıştır. Yani yıllık gelir ile giderler arasındaki farkın %25’ini vergi olarak öder. Bu nedenle kişi sayısı kaç olursa olsun, tek kişilik limited şirket vergileri de aynı olacaktır.

Anonim Şirket Limited Şirket Farkları

Limited ile anonim şirket arasında büyük farklar olmasa da daha kolay anlayabilmek için aşağıdaki tabloya bakabilirsiniz:
Limited Anonim
 1. Ortak sayısı en az 1-50
 2. Minimum sermaye 50.000 TL
 3. Borç sorumluluğu sözleşmede beyan edilen pay kadar
 4. Pay devri noter tescili ile
 5. Avukata gerek yok
 6. Ortaklık sorumluluğu için ortaklara gidilir.
 1. Ortak sayısı en az 1-sınırsız
 2. Minimum sermaye 250.000 TL
 3. Borçlardan sorumluluk yok
 4. Gerekli değil
 5. 1.250.000 TL sermaye üzerinde sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğu
 6. Yönetim kurulu gerekir.

Anonim şirket detayları için hemen “Anonim Şirket Nedir, Nasıl Kurulur?” yazısına göz atabilir, kooperatif şirketler ile farklarını görebilmek için “Kooperatif Şirket Nedir, Nasıl Kurulur?” başlıklı yazıya tıklayabilirsiniz.

Limited Şirket Nasıl Kurulur?

Limited şirket kaç kişi ile kurulur öğrendiğinize göre artık limited şirket kurma işlemlerine geçebilirsiniz. Limited şirket kurmak için gerekenleri istenilen belgelerin hazırlanması, şirket ana sözleşmesinin oluşturulması, banka, ticaret siciline ve oda kayıt işlemleri şeklinde ayırmak mümkündür.

Tek mi yoksa ortaklarınız ile mi açacağınıza karar verdikten sonra hangi alanda ticari faaliyette bulunmak istediğinizi ve o iş kollarının NACE kodlarını öğrenmeniz gerekir; “NACE Kodu Nedir, Nasıl Alınır?” başlıklı yazıya hemen tıklayabilirsiniz. İş kollarını belirlemenin ardından ise ticari ünvanı belirlemelisiniz.

Şirket uzantısı “Ltd. Şti.” olurken en az 1 faaliyet kolunu ve istediğiniz adı ticari ünvana dahil etmelisiniz. Olası isim adaylarında şirket var mı yok mu sorgulamak için Ticari Sicil Gazetesi sayfasındaki “Ünvan Sorgulama” alanını kullanabilirsiniz. Yukarıdaki aşamaları netleştirdikten sonraki bölüm ortakların belgeleri temin etmesidir.

Bununla birlikte ortaklar kuruluş aşamasında bulunmayacak ise imza yetkisi olan kişiye vekaletname vermelidir. Ayrıca sermayenin %25’ni bankaya yatırma zorunluluğu kalktığı için banka hesabı açarken acele etmenize gerek yoktur. Ancak nakdi sermayeyi daha sonra açacağınız banka hesabına yatırmanız gerekir.

Bu konuda en önem vermeniz gereken yer, şirket ana sözleşmesini oluşturmak olabilir. Çünkü ekleyeceğiniz bilgileri sonradan değiştirmek daha zordur. Limited şirket ana sözleşme örneğini çeşitli ticaret odası dosyalarından, arama motorunda sorgulayarak veya buradan indirip inceleyebilirsiniz. Zaten bu aşamayı MERSİS aracılığıyla yapacağınız için doldurmanız gereken yerler bu platformda da vardır.

Sigortalı personel çalıştıracaksanız MERSİS’teki e-Bildirge alanında da işlem yapmalısınız. Ana sözleşmede; kuruluş, şirket ünvanı, amaç ve konusu, merkez-şubeler, süre, sermaye bilgileri, şirketin idaresi, temsil, hesap dönemi, karın dağıtımı, yedek akçe, kanuni hükümler ve ile kurucuların ad-soyad, imzaları eksiksiz şekilde bulunmalıdır. Hazırlarken iyi düşünmeli, bilirkişilere danışmalı ve emin olduktan sonra nihai halini imzalayıp notere onaylatmalısınız. Bununla birlikte limited şirket kurmak için gerekli belgeler aşağıdaki gibidir:

 • Noter onaylı şirket ana sözleşmesi
 • İşyeri olacak yerin kira kontratı veya tapusu
 • MERSİS üzerinden oluşturacağınız başvuru ve randevu talebi (MERSİS Kaydı Nasıl Yapılır?)
 • Sanayi tipi üretim faaliyetleri olacak ise ilgili ticaret odası kayıt beyannamesi (Ticaret Odası Kayıt Nasıl Yapılır, Şart mı?)
 • Müdürlük görevi yapacak kişi ortakların dışındaki biri ise ilgili kişinin görevi beyan ettiği dilekçe
 • Müdürler kurulunda tüzel kişi varsa o kişinin kurumundan aldığı yazının noter onaylı yazısı
 • Sermayede ayni mal varlığı varsa malın değerinin bilirkişilerce ispat edildiği rapor
 • Ayni malda herhangi bir sınırlama olmadığını gösteren sicil belgesi
 • Ayni sermaye taşınmazının fikri mülkiyet haklarını açıklayan yazı
 • Devralınan ayni malların verildiğini gösteren anlaşma
 • Müdürlük yapacak kişi/kişilerin noter onaylı imza beyannameleri (İmza Beyannamesi Nedir, Nasıl Alınır?)
 • Kuruluş işlemlerini muhasebeci yapacak ise kendisine verildiğini gösteren noter onaylı vekaletname

Yukarıdaki belgeleri hazırlayarak MERSİS üzerinden aldığınız başvuru ve geçici vergi numaranız ile yine MERSİS’teki “Randevu” alanına gelerek işyerindeki ticaret sicil müdürlüğüne gitmek üzere randevu almalısınız. Sicil müdürlüğünde tescil ve oda kayıt işlemlerini yaptırabilirsiniz. MERSİS’teki başvurunuzda seçtiğiniz ünvan geçici olduğu için 15 gün içinde ilgili odaya gidip kayıt yaptırmanız gerekir.

Her ticaret odasındaki kuruluş belgeleri farklı olmasına rağmen yukarıda linki bulunan Ticaret Odası Kayıt ile ilgili yazıdan gerekli bilgileri öğrenebilirsiniz. Bununla birlikte örnek olması açısından İstanbul ve Ankara Ticaret Odası limited şirket kuruluş evrakları bölümünü incelemek faydalı olacaktır.

Kuruluşu tamamladıktan sonra kurulduğunuzu duyuran ticaret sicil gazetesi ilanı vermek durumundasınız, neler yapmanız gerektiğini “Ticaret Sicil Gazetesi Nedir, Ne İşe Yarar?” başlıklı yazıdan öğrenebilirsiniz. Ayrıca şirketiniz tescil olunca İnteraktif Vergi Dairesinden vergi numaranız ile “Tüzel Kişi Kayıt” işlemlerini yapmanız gerekir. Buradan vergi levhanızı alabilir ve tüm beyanname oluşturma, vergi ödeme-takibini yapabilirsiniz.

Limited Şirket Kurma Maliyeti Ne Kadar?

Limited şirket kurmanın maliyeti şahıs şirketine kıyasla elbette yüksektir. Artan noter masrafları, oda kayıt ücretleri, minimum sermaye tutarı ve diğer belgeleri hazırlarken oldukça değişken maliyetlere neden olabilir. Dolayısıyla net bir rakam vermek son derece yanıltıcı olacaktır.

Limited Şirket Kaç Günde Kurulur?

Ticaret siciline kayıt için gerekli belgeleri hazırlamanız 15 günü bulabilir. Dolayısıyla 1-2 haftalık sürede işletmenizi resmen açmanız mümkündür.

Limited Şirket Avantaj ve Dezavantajları

Limited şirketler her açıdan en avantajlı işletme modellerinden biridir. Hem şahıs hem de anonim şirket türlerine kıyasla artı-eksi taraflarının olduğunu söylemek mümkündür. Özellikle minimum 50.000 TL gibi bir tutarla kurulabilmesi ve ortaklar arasında bölünebilmesi işletme hedeflerinize daha uygun olabilir. Şirket açmadan önce hedefleriniz ölçüsünde aşağıdaki avantaj/dezavantajlarını göz önünde bulundurabilirsiniz:
Avantaj Dezavantaj
 • Sabit vergilendirmeye tabidir.
 • Kurulum için maksimum 50 ortak sınırı avantaj sağlar.
 • Ortaklar arttıkça maliyetler daha kolay bölüşülür.
 • Borçlardan kişisel sorumluluk bulunmaz.
 • Tüzel kişilik olduğu için şirket itibarı ön plandadır.
 • Avukat ile çalışmaya gerek yoktur.
 • Minimum sermaye tutarı kısmen daha düşük sayılabilir.
 • Ortaklığın kolay kurulabilmesi ve ortak eklenmesiyle şirketin büyümesi mümkündür.
 • Ortaklığın sermaye payı ile kurulabilmesi şirkete yapılan yatırımları sınırlandırabilir.
 • Ortaklık ve kar payı hususunda tarafların iyi anlaşması gerekir.
 • Şirketin büyümesi anonime kıyasla daha sınırlı kalabilir.
 • Hisse senedi alınamaması nedeniyle halka arza kapalıdır.
Limited şirketlerin işleyişi hakkında da oldukça merak edilen sorular var; işte cevapları:

Sermaye artırımına gidebilmek için öncelikle eski sermayenin tamamının ödenmiş olması gerekir. Ayrıca bu durumun SMMM veya YMM raporu ile doğrulanması istenir. Bunun ardından bilirkişi raporu ve genel kurul kararı ile notere gidilerek ana sözleşme değiştirilmelidir. Sonrasında ticaret siciline yeniden tescil edilip ilan ile duyurulmalıdır.

Öncelikle hisse devri işlemi ile ilgili harç ve vergiler ödenmelidir. Noter tarafından onaylı bir hisse devir sözleşmesi ile yapılmalıdır. Sözleşmede, devreden ve devralan tarafların bilgileri, devredilen hisselerin sayısı ve bedeli, devir tarihi ve diğer şartlar yer almalıdır. Geçerli olabilmesi için -şirket ana sözleşmesinde aksine bir hüküm yoksa- genel kurul tarafından onaylanması gerekir. Genel kurulda, hisse devrinin gerekçesi ve şartları görüşülerek oylama yapılır. Hisse devri, genel kurulda oy çokluğu ile onaylanmalıdır. Genel kurul tarafından onaylanan hisse devri, ticaret siciline tescil edilmelidir. Tescil için, ticaret sicil müdürlüğüne hisse devir sözleşmesi, noter onaylı genel kurul toplantısı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin sunulması gerekir. Hisse devrinde aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir:

 • Şirketin ana sözleşmesinde belirtilen usule uygun olarak yapılmalıdır.
 • Ortakların oy çokluğu ile onaylanmalıdır.
 • Alacaklıların haklarını zedelememelidir.

Sorumluluk süresi ticari ve vergi borçlarında 5, SGK borçları için ise 10 yıldır. Şirket hissesini devreden ortağın borç sorumluluğu, devir öncesi oluşan borçlar için devam eder. Bu sorumluluk, devredenin sahip olduğu hisse oranında ve müteselsilendir. Yani alacaklı, borcun tamamını devralandan veya devredenden talep edebilir.

Evet, vergi borçları zaman aşımına uğrayabilir. Vergi borçlarının zaman aşımı süresi 5 yıldır. Bu süre, borcun vadesinin rastladığı takvim yılını takip eden yılbaşından itibaren başlar. Ancak zaman aşımı süresini aşağıdaki durumlar değiştirebilir:

Yeni düzenlemeyle şirket kurarken banka hesabı açma ve %25’ini bloke tutma zorunluluğu kaldırılmıştır. Böylece sermayeyi başlangıçta hemen ödemeye gerek kalmamıştır. Ancak şirketinize ticari hesap açmak için vergi levhası, ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri ve yetkili kişinin kimlik belgesi ile dilediğiniz bankanın şubesine başvurabilirsiniz.

Emekli olan ortak yaşlılık aylığı alıyorsa, şirket ortaklığından elde ettiği gelirden dolayı herhangi bir kesinti yapılmaz. Emekli olan ortak erken emeklilik alıyorsa, şirkette aktif ortaklığından elde ettiği gelir sebebiyle Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) kesintisi yapılır, pasif ise yapılmaz. Bu kesintinin oranı, emekli aylığının brüt tutarına ve ortaklık payına göre değişir. Ayrıca emekli ortak, emekliliğinden sonra da 4b sigortalısı olarak BAĞ-KUR primi ödemeye devam edebilir.

Limited şirket ortaklıktan çıkarma işlemi karmaşık bir işlem olabileceğinden, bu konuda uzman bir avukata veya mali müşavire danışmanız tavsiye edilir. Ortaklık sözleşmesinde ortakların çıkarılması için özel bir prosedür öngörülmüşse, bu prosedürün takip edilmesi gerekir. Ortaklık sözleşmesinde özel bir prosedür öngörülmemişse, TTK’nın 638. maddesinde yer alan genel hükümler uygulanır.

Ölen ortağın mirasçıları, yasal mirasçı belgesi veya veraset ilamı almalıdır. Mirasçıların kimler olduğu ve miras payları, veraset ilamında belirtilir. Mirasçılar, ölen ortağın ölümünü ve mirasçı olduklarını yazılı olarak şirkete bildirmelidir. Bildirimde, mirasçıların kimlik bilgileri ve miras paylarına ek olarak ölen ortağa ait hisseleri devralmak istediklerini şirkete yazılı olarak bildirilmelidir. Hisse devri, noter tarafından onaylı bir hisse devir sözleşmesi ile yapılmalıdır.

Evet. Tüzel kişiliktir.

Evet, memurlar ortak olabilir. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 28. maddesinde memurların ticaretle uğraşamayacağına dair bir hüküm yer alsa da, bu madde ortaklıkta bir engel teşkil etmez. Ancak memurun, şirketin yönetim ve denetim kurullarında görev almaması, şirket adına herhangi bir ticari faaliyette bulunmaması gerekir. Böyle durumlarda memur Kamu Görevlileri Etik Kurulu’na bildirimde bulunmalı, ortaklıktan elde ettiği geliri, ek gelir beyannamesinde göstermelidir.

Tek ortak maaş bordrosu, kar payı dağıtımı, cari hesap ve fatura karşılığı para çıkarabilir. Tek ortak, şirketten maaş alabilir. Maaş, şirketin giderleri arasında gösterilir, ancak maaş bordrosu ve vergi sigorta primleri düzenli olarak beyan edilmelidir. Kâr payı dağıtımı ile para çekmek için şirket kâr elde ettiğinde, tek ortak bu kârdan pay alabilir. Kâr payı dağıtımı, genel kurul kararı ile yapılmalı, şirketin bilançosunda ve vergi beyannamelerinde gösterilir. Tek ortak, şirket adına açılmış cari hesaptan para çekebilir. Cari hesap işlemleri, şirketin banka hesap dökümlerinde ve muhasebe kayıtlarında takip edilir. Tek ortak, şirkete ait mal veya hizmetleri satarak para elde edebilir. Bu durumda, fatura düzenlenmeli ve muhasebe kayıtlarına işlenmelidir. En çok aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

 • Şirketin mali durumuna dikkat edilmelidir.
 • Vergilendirme kurallarına uyulmalıdır.
 • Belgelendirme işlemleri eksiksiz yapılmalıdır.
Ticari faaliyetleriniz evden yürütmeye uygun ise işyeri olarak evinizi gösterebilirsiniz.

Şirket ortakları, 5510 sayılı Kanun’a göre esnaf ve sanatkar sayılırlar. Bu nedenle, limited şirket ortakları Bağ-Kur’a tabi olup, prim ödemeleri yapmak zorundadır.

Şirket ortağı, 5510 sayılı Kanun’a göre esnaf ve sanatkar sayılsa da, aynı zamanda 4/a (SSK) sigortalısı olabilir. 4/b (Bağ-Kur) sigortalısı iken başka bir şirkette 4/a (SSK) sigortalısı olursa, 4/b sigortalılığı sona erer.

Kanunen yasak olmayan her türlü ticari faaliyeti yürütebilir. Sermaye piyasası, bankacılık ve sigortacılık faaliyetleri, özel kanunlarla düzenlenmiştir. Bu faaliyetleri yalnızca özel izin almış kuruluşlar yürütebilir. Dolayısıyla, bankacılık ve sigortacılık faaliyeti için gerekli izne sahip olmadıkları için bu faaliyetleri yürütemezler. Bununla birlikte özel güvenlik, havacılık, denizcilik, madencilik gibi faaliyetler için özel izin gereklidir. Kamu hizmetleri, devlet tarafından yürütülür, bu nedenle kamu hizmeti de yürütemezler. Çoğunlukla ticaret, sanayi, inşaat, hizmet, turizm, tarım gibi alanlarda yer alırlar.

Vergi levhası, ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri ile yetkili kişinin kimlik fotokopisi gereklidir.
Taşınmaz satışının yapılması için öncelikle şirket ortaklarının genel kurulda veya ortaklar kurulunda karar alması gerekir. Kararda, satılacak taşınmazın tanımı, satış bedeli ve satış şekli gibi bilgiler yer almalıdır. Güncel değerinin belirlenmesi için bir ekspertiz yaptırılması tavsiye edilir. Satışının duyurulması için gazete ilanı, internet ilanı veya emlakçı aracılığıyla pazarlama gibi yöntemler kullanılabilir. Satış işlemine başlamak için alıcı ve satıcı arasında taşınmazın satış şartlarını içeren bir sözleşme imzalanmalıdır. Sözleşmede, taşınmazın tanımı, satış bedeli, ödeme şekli ve tarihi, tapu devri işlemleri gibi bilgiler yer almalıdır. Satış bedeli alındıktan sonra, taşınmazın tapu devri işlemleri için tapu dairesine başvurulmalıdır. Tapu dairesine satış sözleşmesi, vergi belgeleri ve diğer gerekli belgelerin ibraz edilmesi gerekir.

Şahıs şirketi değildir.

Limited şirketlerin kredi notları, tıpkı bireysel kredi notları gibi, 1 ile 999 arasında bir puan aralığında değişir. Bu puan, şirketin finansal sağlamlığını ve kredi geri ödeme riskini gösterir. Kredi notları, tıpkı bireysel kredi notları gibi, 1 ile 999 arasında bir puan aralığında değişir. Bu puan, şirketin finansal sağlamlığını ve kredi geri ödeme riskini gösterir. Kredi notunuzu öğrenmek için bankanıza başvurarak veya Kredi Kayıt Bürosuna (KKB) üye olarak öğrenebilirsiniz. Maalesef, şirketlerin kredi notlarını doğrudan sorgulayabileceğiniz bir platform veya sistem mevcut değildir.

Şirket ortaklarının genel kurulda veya ortaklar kurulunda adres değişikliği kararı alması gerekir. Kararda, yeni adresin tanımı ve adres değişikliğinin yapılacağı tarih gibi bilgiler yer almalıdır. Adres değişikliği için Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) üzerinden başvuru yapılması gerekir. MERSİS’e giriş yaptıktan sonra, “Adres Değişikliği” sekmesinden gerekli bilgileri girerek başvuruyu tamamlayabilirsiniz.

Limited şirket borcu bazı durumlarda şahıstan alınabilir. Şirket ortakları, şirket borçları için şahsi kefil olmuşsa mümkün olabilir. Ayrıca şirketin varlıkları borçlarını karşılamak için yeterli değilse, alacaklılar şirket ortaklarından borcun kalan kısmını talep edebilirler. Bu durumda, ortakların şirkete olan sermaye koyma borçları da göz önünde bulundurulur. Ancak alacaklıların, şirketin varlıklarının borçlarını karşılamak için yeterli olmadığını kanıtlaması gerekir.

Evet, tacirdir. Türk Ticaret Kanunu’na göre, ticaret siciline tescil edilmiş olan her şirket tacir sayılır.

BirFatura

BirFatura

Tüm pazaryerlerine entegre;
Hızlı, kolay ve güvenli faturalandırma sistemi!

Yazıyı paylaşın: